15 Μαΐ 2012

Δελτίο Τύπου Γ. Γ. Εμπορίου

Κατά τις ημέρες του Πάσχα, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Carrefour, διαφήμιζε έντονα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης την πώληση, σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, αρνιού προς 5,99 ευρώ και κατσικιού προς 6,99 ευρώ το κιλό. Παράλληλα, και ανεξάρτητα από την ευρύτερη καμπάνια, η ίδια εταιρεία διέθεσε το Σάββατο 8 Απριλίου μέσω της εφημερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ εκπτωτικό κουπόνι 15 ευρώ για την αγορά αμνοεριφίου, ή 7 Ευρώ για την αγορά μισού αμνοεριφίου. 

Τις τελευταίες μέρες των γιορτών καταγγέλθηκε ότι πολλές εταιρείες σούπερ μάρκετ, μεταξύ αυτών και η Carrefour, δεν είχαν να διαθέσουν τα αντίστοιχα προϊόντα καθώς αυτά είχαν εξαντληθεί. Ερευνήσαμε τις αγορές-πωλήσεις αμνοεριφίων συγκριτικά με το 2011. Από την έρευνα προκύπτει ότι ενώ όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προέβησαν σε αγορά περισσότερων ποσοτήτων για το 2012 (σε σχέση με το 2011), γεγονός που συνάδει και με τις διαφημιστικές τους καμπάνιες, ειδικά η εταιρεία Carrefour αγόρασε λιγότερες ποσότητες από την περασμένη χρονιά, τη στιγμή που είχε μία από τις πιο έντονες καμπάνιες επικοινωνίας με το καταναλωτικό κοινό. 

Οι υποβληθείσες καταγγελίες και τα στοιχεία που συλλέξαμε τα διαβιβάσαμε στην αρμόδια Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για να ερευνήσει ενδεχόμενη αθέμιτη εμπορική πρακτική εκ μέρους της εταιρείας Carrefour με σκοπό την προσέλκυση πελατείας στα καταστήματά της και την παραπλάνηση του καταναλωτή ότι σε αυτά θα εύρισκε φθηνά αμνοερίφια, ενώ δεν είχε κάνει τις ανάλογες, με τη διαφημιστική της καμπάνια, προμήθειες. Δημοσιοποιούμε τα συγκεντρωτικά στοιχεία αγορών-πωλήσεων αμνοεριφίων στα σούπερ μάρκετ τα έτη 2011 και 2012. 

Αθήνα 14-5-2012 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
Σωκράτης Ξυνίδης

14 Μαΐ 2012

Δελτίο Τύπου σχετικά με τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας

Το Σεπτέμβριο του 2010 η κατάσταση αναφορικά με τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (πρώην Interreg) είχε ως εξής: 

• Η απορροφητικότητα ήταν μηδέν 
• Η ενεργοποίηση όλων των Προγραμμάτων ήταν μηδέν 
• Δεν είχε ενταχθεί κανένα έργο σε κανένα Πρόγραμμα 
• Είχαν δημοσιευθεί μόνο 4 Προσκλήσεις και μόνο σε 1 από αυτές είχε ξεκινήσει η αξιολόγηση των κατατεθειμένων προτάσεων 
• Είχε συσταθεί μόνο 1 (από τις 5) Κοινές Τεχνικές Γραμματείες (ΚΤΓ) 
• Είχε συσταθεί μόνο 1 (από τις 5) Επιτροπές Καθοδήγησης/ Αξιολόγησης Έργων 
• Εκκρεμούσε η κατάθεση στην ΕΕ (και έγκριση από αυτή) των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου για 2 από τα Προγράμματα 
• Εκκρεμούσε το κλείσιμο των Προγραμμάτων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου (2000-2007) 

Σήμερα, η κατάσταση των Προγραμμάτων είναι ως εξής: 

• Έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους 25,3 εκ. € περίπου (ΟΠΣ) 
• Έχει ενεργοποιηθεί το 67,7% του συνόλου των Προγραμμάτων (με βάση τα ενταγμένα έργα). Αν συνυπολογιστούν και οι 2 Προσκλήσεις που είναι ανοιχτές αυτή τη στιγμή, τότε το ποσοστό ενεργοποίησης γίνεται 80,2% 
• Έχουν ενταχθεί 224 έργα 
• Έχουν δημοσιευθεί 11 Προσκλήσεις (οι 2 είναι ανοιχτές τώρα) 
• Έχουν συσταθεί οι 4 Κοινές Τεχνικές Γραμματείες, ενώ ολοκληρώνεται η σύσταση και της τελευταίας Κοινής Τεχνικής Γραμματείας (για το Ελλάδα – Αλβανία) 
• Έχει συσταθεί το σύνολο των Επιτροπών Καθοδήγησης/ Αξιολόγησης Έργων 
• Ενεργοποιήθηκε το Πρόγραμμα Ελλάδα – Ιταλία το οποίο ήταν παγωμένο από το 2009 
• Μετά από συναντήσεις με τους Περιφερειάρχες των επιλέξιμων περιοχών, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες και πρόκειται να δημοσιευθούν άμεσα Προσκλήσεις για Στρατηγικά Έργα για τα 4 Προγράμματα (εκτός από το Πρόγραμμα Ελλάδα – ΠΓΔΜ). Αυτό γίνεται για πρώτη φορά και θα αποτελέσει και πιλοτικό για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 
• Έχουν εγκριθεί από την ΕΕ τα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου για το σύνολο των Προγραμμάτων 
• Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κλεισίματος των Προγραμμάτων της προηγούμενης περιόδου με απορρόφηση πόρων 531,3 εκ. €. 

ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ δεν ασκήθηκε καμιά πολιτική παρέμβαση στην αξιολόγηση και την έγκριση των προτεινόμενων έργων. 
Ενδεικτικά κάποια από τα προαναφερόμενα, φαίνονται στον ακόλουθο Πίνακα και στο αντίστοιχο διάγραμμα: 


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
ΜΑΪΟΣ 2012
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ)
4
11
ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ)
0
224
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΠΟΣΟΣΤΟ)
0
67,7
ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΚΤΓ
1
4
ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1
5
Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων την περίοδο αυτή αποτελεί ύψιστη εθνική προτεραιότητα. Η εργατικότητα και η αποτελεσματικότητα που επέδειξαν τα στελέχη και οι υπάλληλοι της ειδικής υπηρεσίας των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (πρώην Interreg) αξίζει προσοχής και επιδοκιμασίας. 

Αθήνα 14-5-2012 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Σωκράτης Ξυνίδης

12 Μαΐ 2012

Δελτίο Τύπου Γ. Γ. Εμπορίου

Από τις 11-4-2012 τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος περί σημάτων (άρ. 121 – 183 Ν.4072/2012 Α’ 86). Το νέο πλαίσιο, θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 11-10-2012. Έπειτα από πολλές δεκαετίες η χώρα αποκτά ένα πλήρως αναμορφωμένο νομικό πλαίσιο, εναρμονισμένο με τις σύγχρονες τάσεις στις διαδικασίες απονομής σήματος, τις οποίες επεξεργάστηκαν σειρά έγκριτων νομικών (ακαδημαϊκών, διοικητικών και δικηγόρων). Με το νέο νόμο επιταχύνεται εντυπωσιακά η διαδικασία έγκρισης του σήματος, μειώνεται το συνολικό κόστος των επιχειρήσεων για την απόκτηση εμπορικού σήματος και περιορίζεται η γραφειοκρατία με την υποβολή της σχετικής δήλωσης με ηλεκτρονικά μέσα. Η χρήση των νέων ρυθμίσεων διασφαλίζει στις επιχειρήσεις τα άυλα περιουσιακά τους δικαιώματα μέσω της διασφάλισης του δικαιώματος επί του σήματος. 
Συγκεκριμένα: 

1. Επιταχύνεται η διαδικασία καταχώρισης σήματος με την εισαγωγή του θεσμού του εξεταστή (μονομελούς οργάνου), για όσα σήματα δεν παρουσιάζουν απαράδεκτο και εισάγονται προθεσμίες για την έκδοση της σχετικής απόφασης, αντί της χρονοβόρας μέχρι σήμερα διαδικασίας εξέτασης από την Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. 
2. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων αναβαθμίζεται ως προς το αντικείμενο αλλά και τη σύνθεσή της καθώς αναλαμβάνει την εξέταση των ένδικων μέσων κατά των απορριπτικών αποφάσεων των εξεταστών. 
3. Εισάγεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης καταχώρισης σήματος και τήρησης του βιβλίου σημάτων 
4. Καταργείται η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου κατά την κατάθεση της δήλωσης σήματος και διατηρείται σε περίπτωση άσκησης ή απόκρουσης ενδίκου μέσου ενώπιον της ΔΕΣ 
5. Μειώνεται το ύψος των υφισταμένων σήμερα τελών. Μια σημαντική μεταρρύθμιση που αφορά την επιχειρηματικότητα αλλά και τον ρυθμιστικό ρόλο του κράτους γίνεται πραγματικότητα και βελτιώνει την θέση στην ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή εικόνα της χώρας μας. 

Αθήνα 11-5-2012 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Σωκράτης Ξυνίδης

4 Μαΐ 2012

Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της ΣΕΚΑΠ

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της ΣΕΚΑΠ ΑΕ. σε συνεδρίαση γνωμοδοτικής επιτροπής του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Το επενδυτικό σχέδιο της ΣΕΚΑΠ ΑΕ βρίσκόταν σε εκκρεμότητα από το 2007 και η χρηματοδότηση του κατέστη εφικτή μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών.