14 Μαΐ 2012

Δελτίο Τύπου σχετικά με τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας

Το Σεπτέμβριο του 2010 η κατάσταση αναφορικά με τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (πρώην Interreg) είχε ως εξής: 

• Η απορροφητικότητα ήταν μηδέν 
• Η ενεργοποίηση όλων των Προγραμμάτων ήταν μηδέν 
• Δεν είχε ενταχθεί κανένα έργο σε κανένα Πρόγραμμα 
• Είχαν δημοσιευθεί μόνο 4 Προσκλήσεις και μόνο σε 1 από αυτές είχε ξεκινήσει η αξιολόγηση των κατατεθειμένων προτάσεων 
• Είχε συσταθεί μόνο 1 (από τις 5) Κοινές Τεχνικές Γραμματείες (ΚΤΓ) 
• Είχε συσταθεί μόνο 1 (από τις 5) Επιτροπές Καθοδήγησης/ Αξιολόγησης Έργων 
• Εκκρεμούσε η κατάθεση στην ΕΕ (και έγκριση από αυτή) των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου για 2 από τα Προγράμματα 
• Εκκρεμούσε το κλείσιμο των Προγραμμάτων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου (2000-2007) 

Σήμερα, η κατάσταση των Προγραμμάτων είναι ως εξής: 

• Έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους 25,3 εκ. € περίπου (ΟΠΣ) 
• Έχει ενεργοποιηθεί το 67,7% του συνόλου των Προγραμμάτων (με βάση τα ενταγμένα έργα). Αν συνυπολογιστούν και οι 2 Προσκλήσεις που είναι ανοιχτές αυτή τη στιγμή, τότε το ποσοστό ενεργοποίησης γίνεται 80,2% 
• Έχουν ενταχθεί 224 έργα 
• Έχουν δημοσιευθεί 11 Προσκλήσεις (οι 2 είναι ανοιχτές τώρα) 
• Έχουν συσταθεί οι 4 Κοινές Τεχνικές Γραμματείες, ενώ ολοκληρώνεται η σύσταση και της τελευταίας Κοινής Τεχνικής Γραμματείας (για το Ελλάδα – Αλβανία) 
• Έχει συσταθεί το σύνολο των Επιτροπών Καθοδήγησης/ Αξιολόγησης Έργων 
• Ενεργοποιήθηκε το Πρόγραμμα Ελλάδα – Ιταλία το οποίο ήταν παγωμένο από το 2009 
• Μετά από συναντήσεις με τους Περιφερειάρχες των επιλέξιμων περιοχών, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες και πρόκειται να δημοσιευθούν άμεσα Προσκλήσεις για Στρατηγικά Έργα για τα 4 Προγράμματα (εκτός από το Πρόγραμμα Ελλάδα – ΠΓΔΜ). Αυτό γίνεται για πρώτη φορά και θα αποτελέσει και πιλοτικό για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 
• Έχουν εγκριθεί από την ΕΕ τα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου για το σύνολο των Προγραμμάτων 
• Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κλεισίματος των Προγραμμάτων της προηγούμενης περιόδου με απορρόφηση πόρων 531,3 εκ. €. 

ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ δεν ασκήθηκε καμιά πολιτική παρέμβαση στην αξιολόγηση και την έγκριση των προτεινόμενων έργων. 
Ενδεικτικά κάποια από τα προαναφερόμενα, φαίνονται στον ακόλουθο Πίνακα και στο αντίστοιχο διάγραμμα: 


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
ΜΑΪΟΣ 2012
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ)
4
11
ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ)
0
224
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΠΟΣΟΣΤΟ)
0
67,7
ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΚΤΓ
1
4
ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1
5
Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων την περίοδο αυτή αποτελεί ύψιστη εθνική προτεραιότητα. Η εργατικότητα και η αποτελεσματικότητα που επέδειξαν τα στελέχη και οι υπάλληλοι της ειδικής υπηρεσίας των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (πρώην Interreg) αξίζει προσοχής και επιδοκιμασίας. 

Αθήνα 14-5-2012 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Σωκράτης Ξυνίδης