24 Δεκ 2012

ΤΑ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ 8 ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥ κ.ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ CDS


ΨΕΜΜΑ 1: Ο κ. Καμμένος υποστηρίζει ότι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αγόρασε και στη συνέχεια πώλησε ένα CDS έναντι 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Δεν υπήρχε ποτέ ένα cds αξίας 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αντιθέτως υπήρχαν πολλά διαφορετικά CDS, ονομαστικής αξίας το καθένα από 25 εκ. ως και 100 εκ. ευρώ ή δολάρια, τα οποία το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είχε αγοράσει από διάφορες μεγάλες τράπεζες. Το Τ.Τ. ουδέποτε διέθεσε 1,3 δις δολάρια για να αγοράσει ένα ή περισσότερα CDS. To Τ.Τ. απέκτησε πολλά CDS συνολικής ονομαστικής αξίας 917 εκ. ευρώ περίπου, με διαδοχικές πράξεις. Για να αποκτήσει αυτά τα CDS το ΤΤ κατέβαλε μόνο ένα ασφάλιστρο. Τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν δημόσια από το ΤΤ. Ο κ. Καμμένος δεν τα αντέκρουσε και κάνει πως δεν τα διάβασε.

ΨΕΜΜΑ 2: Ο κ.Καμμένος υποστηρίζει ότι το CDS του 1,3 εκ. δολαρίων πουλήθηκε μετά την αλλαγή της Κυβέρνησης το 2009 όταν (κατά τις δηλώσεις του) ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου συνομιλούσε ήδη με το ΔΝΤ, για να βάλει την Ελλάδα σε μηχανισμό στήριξης και άρα ήξερε ότι υπήρχε κίνδυνος να μην πληρωθούν τα ομόλογα και να ενεργοποιηθούν τα CDS.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Τα CDS του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αποκτήθηκαν με 24 διαδοχικές πράξεις στο χρονικό διάστημα μεταξύ Μαρτίου και Δεκεμβρίου 2009 και οι περισσότερες πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του 2009 προτού να αλλάξει η Διοίκηση του Τ.Τ., λόγω της αλλαγής της Κυβέρνησης μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009. Κατά συνέπεια στη συντριπτική τους πλειοψηφία είχαν ήδη πουληθεί από τη διοίκηση Φιλιππίδη που είχε ορίσει στο Τ.Τ. η απερχόμενη τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το παραδέχεται και ο ίδιος ο κ. Φιλιππίδης στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει στις 10.12.2009. Ο κ. Καμμένος δεν την διάβασε;

ΨΕΜΜΑ 3:Υπονοεί ο κ. Καμένος ότι με την αλλαγή της Κυβέρνησης άλλαξε και η διοίκηση του ΤΤ και η νέα διοίκηση του ΤΤ που ελέγχονταν από τη νέα Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πούλησε όλα τα CDS σε εκτέλεση του σχεδίου.

ΑΛΗΘΕΙΑ:Ακόμη και επί νέας διοίκησης οι πωλήσεις των CDS που είχαν απομείνει έγιναν μόλις τις 4 πρώτες ημέρες από τον διορισμό της νέας αυτής διοίκησης πολύ απλά διότι το Dealing room του ΤΤ συνέχιζε να αγοράζει και να πουλά CDS όπως και άλλα παράγωγα προϊόντα, στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής που είχε χαράξει η διοίκηση Φιλιππίδη. Σκοπός τουΤΤ ήταν να αγοράζει και να πωλεί CDS με σκοπό το κέρδος και όχι να τα διακρατά. Αυτό προκύπτει από την ίδια την συνέντευξη τύπου του κ. Φιλιππίδη, ο οποίος παραδέχεται ότι πριν από την αλλαγή διοίκησης στο Τ.Τ. αυτός είχε αποφασίσει την πώληση των CDS στο πλαίσιο του κοινωνικού ρόλου του Τ.Τ..Ο κ. Καμμένος δεν την διάβασε;

ΨΕΜΜΑ 4: Ο κ. Καμμένος υπονοεί ότι μετά από συνεννόηση του τότε Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου με τη Διοίκηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ένα CDS αξίας 1,3 δις δολαρίων πουλήθηκε στην εταιρία IJ PARTNERS που είναι FUND.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Ουδέποτε πωλήθηκε CDS από το ΤΤ προς την εταιρία IJ PARTNERS. Η αναλήθεια των ισχυρισμών του κ. Καμένου προκύπτει από σχετική δήλωση του Τ.Τ. που αναφέρει ότι για την αγορά και πώληση των CDS συμβλήθηκε μόνο με μεγάλες διεθνείς τράπεζες (αλλοδαπούς τραπεζικούς ομίλους) και όχι με funds ή άλλους θεσμικούς ή μη επενδυτές ή άλλου τύπου αντισυμβαλλόμενους και από δήλωση τύπου της ίδιας της εταιρίας IJ PARTNERS, η οποία δήλωσε ότι ουδέποτε έχει αποκτήσει ελληνικά CDS. Ο κ. Καμμένος δεν αντέκρουσε τις ανακοινώσεις του ΤΤ και της IJ PARTNERS και κάνει πως δεν τις διάβασε.

ΨΕΜΜΑ 5: Ο κ. Καμμένος ισχυρίζεται ότι αν το Τ.Τ. είχε διακρατήσει το CDS που είχε ονομαστική αξία 1,3 δις δολάρια, αυτό κατά την ημέρα που έγιναν οι δηλώσεις του θα είχε αξία 16 δις ευρώ έως 27 δις ευρώ και, αν συνέβαινε πιστωτικό γεγονός (default, haircut), τότε η αξία του θα εκτοξευόταν στα 60 δις ευρώ.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Η ονομαστική αξία του CDS δεν μεταβάλλεται,αφού η ονομαστική αξία αφορά το ποσό που ο εκδότης του CDS θα κληθεί να καταβάλει κατά την επέλευση του ασφαλιστέου κινδύνου και είναι σταθερή και προκαθορισμένη κατ΄ ανώτατο ποσό. Ακόμη και σήμερα που επήλθε το πιστωτικό γεγονός (κούρεμα όλων των ελληνικών ομολόγων) τα CDS που ενεργοποιήθηκαν παγκοσμίως είναι 1,85 δις ευρώ (βλ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20 Μαρτίου 2012). Ο κ. Καμμένος ως οικονομολόγος δεν το γνωρίζει αυτό;

ΨΕΜΜΑ 6: Ότι ο κ. Φικέρες, πρώην πρόεδρος της Κόστα Ρίκα, είναι συνεταίρος του Αντρέα Α. Παπανδρέου και μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της I4Cense.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο Αντρέας Α. Παπανδρέου ουδέποτε είχε οποιαδήποτε συνεταιρική ιδιότητα με τον κ.Φικέρες. Ο κ.Φικέρες δεν συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της Ι4Cense αλλά στο γνωμοδοτικό συμβούλιο (Advisory Board) αυτής. Ο κ. Καμμένος δεν αντιλαμβάνεται τη διαφορά μεταξύ εταιρικής ιδιότητας, μέλους διοικητικού συμβουλίου ή μέλους γνωμοδοτικού συμβουλίου;

ΨΕΜΜΑ 7: Ο κ. Καμένος ισχυρίζεται ότι ο Αντρέας Α. Παπανδρέου συμμετείχε σε ένα σχεδιασμό, ούτως ώστε να πείσει το ΤΤ να πωλήσει τα CDS που είχε στην IJ PARTNERS, και όλη αυτή η συνομωσία έχει ως κορυφή έναν πρωθυπουργό- “έμμισθο broker” που τυγχάνει να είναι αδερφός του.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Αν οποιοσδήποτε ήθελε να αποκτήσει CDS, δεν χρειαζόταν να απευθυνθεί ή να οργανώσει ένα ολόκληρο «εγκληματικό» σχέδιο, προκειμένου να αποκτήσει τα συγκεκριμένα CDS του ΤΤ. Μπορούσε να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε μεγάλη διεθνή τράπεζα και να αποκτήσει κατευθείαν όσα CDS ήθελε. Ο κ. Καμμένος ως οικονομολόγος δεν το γνωρίζει αυτό;

ΨΕΜΜΑ 8: Ο κ. Καμένος εμφάνισε τον Αντρέα Α. Παπανδρέου ως σύμβουλο funds για τα ελληνικά CDS εμφανίζοντάς τον ως συμμέτοχο στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Unigestion SA”, η οποία ταυτόχρονα εμφανιζόταν να έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο ένα ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τα CDS.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο Αντρέας Α. Παπανδρέου δεν έχει καμία σχέση με την UNIGESTION SA. Έχει σχέση με την προσωπική επιχείρηση με την επωνυμία UNIGESTION ETHOS ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY LP. Πρόκειται για μία ιδιωτική εταιρία επενδύσεων σε κεφάλαια επενδύσεων (private equity fund of funds), η οποία έχει συσταθεί πρόσφατα και δεν είχε αναπτύξει καμία επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε αυτή είναι μέλος στη Στρατηγική Επιτροπή της και δέχθηκε να συμμετάσχει διότι το αντικείμενό της είναι απόλυτα συμβατό με το γνωστικό του αντικείμενο και διότι σε αυτή συμμετέχουν και άλλοι εγνωσμένου κύρους άνθρωποι, όπως ο Bertrand Piccard. Και βέβαια δεν έχει καμιά σχέση ούτε με την UNIGESTION SA ούτε με CDS. Η εταιρία UNIGESTION SA με δήλωσή της ανέφερε ειδικά ότι ο Αντρέας Α. Παπανδρέου δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη UNIGESTION S.A., αλλά (το πλέον σημαντικό) ότι ούτε η UNIGESTION SA ούτε η προσωπική εταιρία “UNIGESTION ETHOS ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY LP” επενδύουν ή δραστηριοποιούνται στον τομέα προϊόντων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (credit default swaps-CDS). Ο κ. Καμμένος δεν αντέκρουσε τις ανακοινώσεις αυτές και κάνει πως δεν τις γνωρίζει.


Ο κ. Καμμένος ως οικονομολόγος και άνθρωπος με ευκολία πρόσβασης στην πληροφόρηση, αντιλαμβάνεται εύκολα την αναλήθεια των ισχυρισμών του. Προσπάθησε όμως να δημιουργήσει στο ευρύ κοινό την εντύπωση ότι ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο αδερφός του Αντρέας, συναλλάχθηκαν με διεθνείς επενδυτικούς οίκους, προκειμένου να αποκομίσουν ίδιον όφελος εις βάρος της Ελληνικής οικονομίας. Ούτε λίγο ούτε πολύ τους κατηγορεί δημοσίως για εσχάτη προδοσία. Άλλωστε σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο channel 9, αποκάλεσε την οικογένεια Παπανδρέου cosa Nostra. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: Γιατί ο κ. Καμμένος κάνει αυτή την πλήρως αστήρικτη επίθεση στην οικογένεια Παπανδρέου; είναι απλά μια ψύχωση; μια προσωπική εμπάθεια; την ώρα που ο Γιώργος Παπανδρέου δεν είναι πλέον πρωθυπουργός; ποιος ήθελε και θέλει αποδομημένη κάθε ηθική βάση του ονόματος Παπανδρέου; τι φοβούνται; αφού τον στόχο τους τον πέτυχαν. Ο Παπανδρέου υπεύθυνος για όλα τα δεινά της πατρίδας κι ο Σαμαράς ο πλέον πετυχημένος πολιτικός της Ευρώπης. Τι τρέμουν; το ότι δεν μπορούν να τον ελέγξουν;
23 Δεκ 2012

ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ ΧΡΗΣΤΟ ΑΗΔΟΝΗ


... που με τη συνέντευξή σου εξωθείς τον Ευάγγελο να σε διαγράψει. Ένας ακόμη απέξω. Ε! Και; Ο Ευάγγελος αυτό επιζητά προκειμένου να εκφράσει “το όλον ΠΑΣΟΚ”, δηλαδή τον εαυτό του. Αλλά βλέπεις αν δεν ξεκινήσει κάποιος από το ισόγειο αλλά σου προκύψει εκ προσωπικοτήτων, δύσκολα να καταλάβει ότι πολιτική ολοκλήρωση δεν είναι ο θώκος που πάντα λαχταρούσε. Μέσα λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ και με απάντηση. Απάντηση και στο Συνέδριο και στη νομιζόμενη ηγεσία.


18 Δεκ 2012

ΣΥΝΑΤΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ


ΛΑΘΟΣ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ. ΜΙΛΗΣΕ ΤΟ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ;
Εντυπωσιάζει πραγματικά η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού να συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τους εκπροσώπους πολεθνικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Καλά το έκανε, αρκεί να τους τόνισε και την αναγκαιότητα να σέβονται τους νόμους του κράτους μας, όπως τους νόμους για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού, την τήρηση των αγορανομικών διατάξεων, την τήρηση των πολεοδομικών διατάξεων, την τήρηση των περιβαλλοντικών διατάξεων, την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Γιατί οι ξένοι όμιλοι στην Ελλάδα ξέρουν να κουνούν το χέρι στην, πράγματι παραπαίουσα, ελληνική Πολιτεία, αλλά αποδεικνύονται, πολλοί από αυτούς, πρωταθλητές σε πολλούς τομείς στην παραβατικότητα. Αν επιδείκνυαν αυτού του επιπέδου την παραβατικότητα στη χώρα τους, μάλλον αρκετά διευθυντικά στελέχη τους θα βρισκόταν στη φυλακή ή με βαρύτατα πρόστιμα οι εταιρείες τους. Όμως η σημειολογία να καλείς πρώτα τις ξένες πολυεθνικές, χωρίς πριν να καλέσεις τις ελληνικές εταιρείες και ελληνικές πολυεθνικές (ναι υπάρχουν και τέτοιες) που εξακολουθούν να επιμένουν ελληνικά, που κατακτούν αγορές ξανά παντού, που επενδύουν σε περιβάλλον πλήρους οικονομικής και πολιτικής αστάθειας, που έχουν να παίρνουν ένα κάρο χρήματα εξαιτίας της ασυνέπειας της ελληνικής Πολιτείας, είναι αν μη τι άλλο λάθος σημειολογία απέναντι στις εταιρείες και τους ανθρώπους πάνω στους οποίους υποτίθεται ότι πρέπει να στηριχθούμε για να χτίσουμε την νέα εθνική οικονομία, που θα στηρίζεται στον ιδιωτικό τομέα και όχι στο κράτος. Μίλησε άραγε το υποσυνείδητο για το πως βλέπουν να επανοικοδομείται η οικονομία της χώρας;

ΜΠΡΑΒΟ ... ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ!

Μπράβο ... ψυχραιμία από όλους!!! σκεφτείτε να ήταν πρωθυπουργός ο Παπανδρέου τι θα είχε ακούσει: "προδότης, ανθέλληνας, αμερικάνος, μασόνος"


"Ξεκίνησε ο χορός των αναγνωρίσεων της FYROM από τους εταίρους ως "Δημοκρατία της Μακεδονίας" http://dailynews24.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=22977:%CE%BE%CE%B5%CE%BA%CE%AF%CE%BD%%B7%CF%83%CE%B5-%CE%BF-%CF%87%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-fyrom-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%89%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82"


9 Δεκ 2012

ΕΚΑΝΑ ΛΑΘΟΣ


Λοιπόν το παραδέχομαι. Χθες έκανα λάθος. Δεν είναι συμμέτοχος (και μάλιστα με ερωτηματικό) στο προγκρόμ εναντίον των Παπανδρέου ο Σαμαράς. ΕΙΝΑΙ Ο ΗΘΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΚΡΟΜ.

Παρατηρήσεις στη συνέντευξή του στην βαυαρική εφημερίδα Munchener Merkur:

1)Όταν ένας πρωθυπουργός δίνει γραπτή συνέντευξη σε μια εφημερίδα, φυσικά και διαλέγει σε ποιές ερωτήσεις θα απαντήσει. Ενίοτε και τις υπαγορεύει. Άρα οι δύο ερωτήσεις της εφημερίδας: α)“Σύμφωνα με ελληνικές εφημερίδες, βρίσκεται και η μητέρα του προκατόχου σας Παπανδρέου στην λίστα Λαγκάρντ διασήμων φοροφυγάδων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιούργησε στην Ευρώπη ένα σοκ;” και (η επόμενη ακριβώς ερώτηση) β)“Ο λαός έχει κουραστεί με Έλληνες πολιτικούς που πλουτίζουν από τα αξιώματά τους, όπως συνέβαινε επί μακρόν” προφανώς ο κ. Σαμαράς επέλεξε να τις απαντήσει, αν όχι και επέβαλε να συμπεριληφθούν στη συνέντευξη.

2)Ας δούμε τώρα τι απαντά:

α)Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν για τρία χρόνια ο κύριος πολιτικός μου αντίπαλος. Αντιπαρατεθήκαμε έντονα στην Βουλή, αλλά ποτέ δεν συμπεριφέρθηκα απέναντί του άδικα. Για αυτό και δεν θα τον κρίνω στην βάση κατηγοριών εναντίον του από εφημερίδες.(δικό μου σχόλιο: πολύ sic όλα αυτά). Όλα ελέγχονται ενδελεχώς. Κανένας δεν στέκεται πάνω από τον νόμο.(δικό μου σχόλιο: άτεγκτος). Αλλά δεν στοχεύω κάτω από τη μέση (δικό μου σχόλιο: και πάλι sic).

β)Κατέθεσα δραματικές αλλαγές της νομοθεσίας σχετικά με την συμπεριφορά των πολιτικών είτε ποινικής είτε άλλης φύσης.(δικό μου σχόλιο: ας μας πει έναν νόμο που πέρασε η δική του κυβέρνηση. Οι μόνοι σκληροί νόμοι για την δίωξη των φοροφυγάδων έχουν γίνει από την διακυβέρνηση Παπανδρέου). Αλλά είμαστε Ευρωπαίοι. Έχουμε νόμους και νομικές διαδικασίες. Δεν θα καταδικάσουμε ανθρώπους μόνο στη βάση κάποιων κατηγοριών. Θα εξετάσουμε τα πράγματα και θα κρίνουμε τον καθένα βάσει στοιχείων. Θα ήταν πολύ εύκολο - και πολύ συμφέρον – για εμένα να κατηγορήσω πρώην αντιπάλους για αυτά ή για εκείνα τα πράγματα. (δικό μου σχόλιο: φεύγει από το γενικό και επανέρχεται στους "πρώην του αντιπάλους" και στην ερώτηση περί μητέρας του προκατόχου του Παπανδρέου). Αλλά θα υπηρετούσε την δικαιοσύνη, αν το έκανα, χωρίς αποδείξεις; (δικό μου σχόλιο: άρα δεν έχει αποδείξεις) Όχι! Θα κατέληγε οποιοσδήποτε Γερμανός πολιτικός σε οποιαδήποτε συμπεράσματα για έναν πολιτικό αντίπαλο όσο οι κατηγορίες δεν έχουν αποδειχθεί; (δικά μου ερωτήματα: άρα υπάρχουν ήδη κατηγορίες, οι οποίες απλώς δεν έχουν αποδειχθεί; από ποιούς κ. πρωθυπουργέ; για ποιά αδικήματα; ποιός κατηγορεί την Μαργαρίτα Παπανδρέου;). Δεν το νομίζω. Θα διαλευκάνουμε την υπόθεση (δικά μου ερωτήματα: ποιός την ελέγχει; με ποιές κατηγορίες; βάσει ποιών ενδείξεων;). Αλλά ως Ευρωπαίοι, ως δημοκρατική χώρα, με κανόνες και νόμους. (τώρα μάλιστα. Δέσαμε. Αν είσασταν ευρωπαίος κ. Σαμαρά θα απαντούσατε αυτό που πραγματικά ομολογείτε και γνωρίζετε: δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, καμία ένδειξη, καμία κατάθεση κανενός που να λέει ότι γνωρίζει ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου συμπεριλαμβάνεται στη λίστα Λαγκάρντ, ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου έχει φοροδιαφύγει.).

3)Ας πάρουμε τώρα μια γεύση του τι αναπαραγάγουν τα φιλικά του μέσα:
Το newpost: Ο κ. Σαμαράς σε συνέντευξη του σε γερμανική εφημερίδα λέει τα εξής:«Η ελληνική δικαιοσύνη θα διαλευκάνει πλήρως τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή μελών της οικογένειας Παπανδρέου». Τούτο ευθέως σημαίνει ότι: αφού η ερώτηση αφορούσε την “μητέρα του προκατόχου σας Παπανδρέου” και η απάντηση Σαμαρά κατά το newpost είναι: “Η ελληνική δικαιοσύνη θα διαλευκάνει πλήρως τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή μελών της οικογένειας Παπανδρέου” σημαίνει ότι υπάρχει έρευνα της ελληνικής δικαιοσύνης όσον αφορά αδίκημα φοροδιαφυγής της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Κάτι τέτοιο δεν έχει προκύψει από πουθενά. Ή μήπως γνωρίζει κάτι το φιλικό προς το κ.Σαμαρά newpost του κ. Σκυλάκου το οποίο δεν το ξέρει ούτε ο εκ των πραγμάτων (και όχι εκ πρωτοκόλλου) πρώτος τη τάξει και αρμόδιος υπουργός των Οικονομικών κ. Στουρνάρας που δηλώνει στις 7-12-2012 στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real fm: «Όχι, όχι, δεν έχω καμία ένδειξη ότι υπάρχει ένα τέτοιο όνομα μέσα, αλλά θα ήθελα όμως, έτσι μια καθαρά κοινωνική παρατήρηση να κάνω, ότι ως κοινωνία πολύ εύκολα κρεμάμε ανθρώπους στα μανταλάκια και αυτό πιστεύω δεν είναι σωστό, κατά την άποψή μου».


4)ΚΑΙΡΙΑ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ:
Τι έχουμε όμως μέχρι σήμερα ως “στοιχεία” κατά της Μαργαρίτας Παπανδρέου ; Τα θολά “μου είπαν”, “μου ξείπαν” του κ. Στασινόπουλου που τα διαψεύδουν αυτοί που υποτίθεται ότι τα είπαν;

Πως μπορεί να παραμένει στη θέση του ο κ. Στασινόπουλος όταν τον διαψεύδουν με δημόσιες δηλώσεις τους οι υφιστάμενοί του (κ.Λέκκας) αλλά κυρίως ο προϊστάμενός του υπουργός κ. Στουρνάρας; Κι αν υποθέσουμε ότι έχει χαθεί πλήρως η πολιτική ευθιξία στις μέρες μας, ο κ. Σαμαράς τόσο ισχυρούς δεσμούς έχει με τον συντοπίτη του που δεν του ζητά την παραίτησή του; ώστε να δείχνει την διάθεσή του να τον καλύψει ακόμη και με διεθνείς συνεντεύξεις του; την ίδια ώρα που ο Economist είναι καταπέλτης; (Τιτλος: Αμφιβολίες για την επαγγελματική ικανότητα (επάρκεια) του ΣΔΟΕ. Την επάρκεια αλλά και την επαγγελματική ικανότητα της ηγεσίας του ΣΔΟΕ αμφισβητεί το περιοδικό Economist στο τελευταίο του τεύχος με αφορμή τις διαρροές για υποτιθέμενη συμμετοχή της Μαργαρίτας Παπανδρέου στην λίστα Λαγκάρντ. Η ίδια η 89χρονη Μαργαρίτα Παπανδρέου-γραφει το περιδικό- που ζει σεμνά στην επαρχία κάπου κοντά στην Κόρινθο, αλλά και ο γιος της ο πρώην πρωθυπουργός Γ.Παπανδρέου διέψευσαν άμεσα τις κατηγορίες. Η κ. Παπανδρέου απείλησε ότι θα προσφύγει και στην δικαιοσύνη κατά των δύο εφημερίδων που δημοσίευσαν τους ισχυρισμούς ενός υψηλόβαθμου στελέχους του ΣΔΟΕ του κ. Λέκκα. Βέβαια οι Παπανδρέου ένοιωσαν να δικαιώνονται όταν ο ελληνοισραηλινός επιχειρηματίας Sabby Mioni προέβη αμεσα σε μιά δημόσια δήλωση σύμφωνα με την οποία, ανέφερε κατ'αρχήν ότι δεν έχει ποτέ συναντηθεί, ούτε και γνωρίζει κάποιο μέλος της οικογένειας Παπανδρέου. Ταυτόχρονα ανέφερε, ότι ο ίδιος ήταν ο διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων για λογαριασμό της Eurobank, και ότι το συγκεκριμένο Fund των 550 εκ. ήταν επίσημα καταχωρημένο στο χρηματιστήριο της Ιρλανδίας. Σύμφωνα με έναν απο τους συναδέλφους του κ Mioni - συνεχίζει ο Economist- η κ Μαρία Παντέλη ήταν μια έμπιστη υπάλληλος του, εξουσιοδοτημένη να υπογράφει όλες τις συναλλαγές εξ ονόματος του. Αρχικά, και ενώ η έρευνα είχε στραφεί κατά της κ. Παντέλη η υπόθεση άλλαξε τροπή, όταν το υψηλόβαθμο στέλεχος του ΣΔΟΕ o κ Λέκκας, δήλωσε στους ανακριτές ότι ο λογαριασμός ανήκε στην 89χρονη μητέρα του πρώην πρωθυπουργού Γ.Παπανδρέου. Την επομένη όμως, και με δημόσια δήλωσή του ο κ Λέκκας διέψευσε κατηγορηματικά ότι είχε ακούσει, ή ότι είχε αναφέρει ότι ηπήρχε η οποιαδήποτε διασύνδεση του λογαριασμού της κ. Παντέλη με την κ. Μ. Παπανδρέου. Το δυσάρεστο αυτό περιστατικό -καταλήγει το περιοδικό- εγείρει αμφιβολίες σχετικά με την επαγγελματική επάρκεια και ικανότητα της ηγεσίας του ΣΔΟΕ. http://www.economist.com/news/ europe/21567962-not-single-prominent-tax-evader-has-yet-been-convicted-doubts-over-competence). Αλλά βλέπεται σιγά το περιοδικό που κάνει το ρεπορτάζ....ποιός Economist μπροστά στο ΘΕΜΑ του Θέμου και το ΒΗΜΑ του Ψυχάρη;

5)ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Είπαμε και χθες: Η εμπάθειά του κ. Σαμαρά στην δημοκρατική παράταξη λόγω των ακροδεξιών-εθνικιστικών του καταβολών και θέσεων, που η χώρα τις πλήρωσε σκληρά στο παρελθόν με την έμπνευση Μητσοτάκη να τον ορίσει υπουργό Εξωτερικών, επικεντρώνεται στην ηθική και πολιτική εξαφάνιση μιας οικογένειας – σύμβολο για τη δημοκρατική παράταξη.

6)ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΓΡΑΦΩ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;
Με ρώτησαν δυό φίλοι γιατί τα γράφω όλα αυτά και φαίνομαι εργολαβικός υπερασπιστής των Παπανδρέου και ότι μπορεί να με κατηγορήσουν ότι έχω λόγους για να κάνω κάτι τέτοιο. Η απάντηση: ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ. Σήμερα ο Παπανδρέου να πληρώνει ως απαξίωσή του σε κάθε διάσταση, το ότι δεν δέχθηκε να συναλλαχθεί με τους πετρελαιάδες και τους μεγαλοκατασκευαστές και τους μεγαλοεπιχειρηματίες που ελέγχουν τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης και καταρρακώνουν την εικόνα και πάνω από όλα την πίστη και την προσήλωσή μας ΣΤΟ ΔΙΚΙΟ. Έχει τα μικρά και μεγάλα λάθη του αλλά την ώρα που ο Καραμανλής έκανε μπάνια στη Ραφήνα και μας ερχόταν ηλιοκαμένος και χαρούμενος στη Βουλή αυτός έβγαζε έρπητες και κύστες στο πρόσωπο. ΓΙ' ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙ' ΑΥΤΟ. Το αν προσφέραμε στην πατρίδα το 2009-2011 θα το κρίνει η ιστορία.


8 Δεκ 2012

ΣΤΟ ΠΡΟΓΚΡΟΜ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ;


 
Ο κ.Σαμαράς προκειμένου να υπερασπιστεί την προσωπική του επιλογή στην ηγεσία του ΣΔΟΕ, του Καλαματιανού εφοριακού κ. Στασινόπουλου, αφήνει τη λάσπη να αιωρείται στον ανεμιστήρα, θυσιάζοντας για ακόμη μια φορά κάθε αξιοπρέπεια του πολιτικού δυναμικού της χώρας στο εξωτερικό και το εσωτερικό, στο βωμό των προσωπικών του εμπαθειών και των μικροκομματικών του σκοπιμοτήτων. Η εμπάθειά του στην δημοκρατική παράταξη λόγω των ακροδεξιών-εθνικιστικών του καταβολών και θέσεων, που η χώρα τις πλήρωσε σκληρά στο παρελθόν με την έμπνευση Μητσοτάκη να τον ορίσει υπουργό Εξωτερικών, επικεντρώνεται στην ηθική και πολιτική εξαφάνιση μιας οικογένειας – σύμβολο για τη δημοκρατική παράταξη. Να δω με τι μούτρα κάποιοι που αυτοαποκαλούνται κεντροαριστεροί ετοιμάζονται να πλαισιώσουν τα ψηφοδέλτιά του στις επόμενες εκλογές.
 
Δείτε πως η λάσπη με τρόπο φτάνει και στο εξωτερικό:

 
'' ΘΑ ΕΡΕΥΝΗΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ''...


Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Munchener Merkur στην έκδοση του Σαββατοκύριακου, ο Αντώνης Σαμαράς είπε ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα ερευνήσει πλήρως τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή σε βάρος της οικογένειας Παπανδρέου, ...

ενώ προειδοποίησε ότι δε θα πρέπει να προδικάζεται το αποτέλεσμα.

Λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του στη Βαυαρία και τη συνάντηση του με τον πρωθυπουργό την Κυριακή, ο Αντώνης Σαμαράς κάνει λόγω για μια '' νέα αρχή '' στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.'' Έρχομαι σα φίλος. Είμαστε συνεργάτες που μοιράζονται τις ίδιες αξίες και ιδανικά. Δεν πρέπει να κρύψει τίποτα ο ένας από τον άλλο, αλλά πολλά κερδίζονται εάν μιλάμε περισσότερο μεταξύ μας '', είπε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα επανέλαβε την αποφασιστικότητα του να εφαρμόσει τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί με την Τρόικα προκειμένου η χώρα να ανακτήσει την αξιοπιστία της.

στις 23:48

5 Δεκ 2012

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ; 11)Είναι δυνατόν ο ιδιαίτερα σχολαστικός κ. Πεπόνης να αφήνει θολά τα “μου είπαν”, “μου ξείπαν” του κ. Στασινόπουλου; Τα αναφερόμενα από τον κ. Στασινόπουλο του τύπου: ρώτησα αν ξέρει κανείς (από τους υπηρεσιακούς του ΣΔΟΕ) κάτι (;) για την λίστα Λαγκάρντ και μου απάντησαν (κ.κ.Λέκκας, Καραμάνος) ότι δεν είδαν τη λίστα αλλά άκουσαν ότι η ΜΠ είναι η Μαργαρίτα Παπανδρέου;

2)Είναι δυνατόν ο ιδιαίτερα σχολαστικός κ. Πεπόνης να μην ρώτησε τον κ. Λέκκα, που τον εξέτασε την επόμενη μέρα από τον κ. Στασινόπουλο, αν αληθεύει ότι είπε στη σύσκεψη υπό τον κ. Στασινόπουλο ότι η Μ.Π. είναι η Μαργαρίτα Παπανδρέου; Αν τον ρώτησε τι του απάντησε; ή δεν τον ρώτησε καν; Αν δεν τον ρώτησε ήταν λόγω του ότι θεώρησε τελείως αναξιόπιστη την “κουτσομπολίστικη” αναφορά του κ. Στασινόπουλου;

3)Υπάρχει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή αναφορά που να εμπλέκει την Μαργαρίτα Παπανδρέου εκτός από τα “μου είπαν”, “μου ξείπαν” του κ. Στασινόπουλου;

4)δεν είναι απλούστατο να εντοπιστεί με εξέταση του εκπροσώπου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σαμπί Μιωνί, που έχει κάνει και σχετική δήλωση εξυπαρχής στο HOT DOC του κ. Βαξεβάνη, ότι πρόκειται πράγματι περί καταθέσεων αμοιβαίου κεφαλαίου (σχεδόν το 1/3 των ποσών της Λίστας Λαγκάρντ) και όχι για καταθέσεις ενός προσώπου και μάλιστα της κ. Μαργαρίτας Παπανδρέου; Ο κ. Πεπόνης ζήτησε από τον κ. Σαμπί Μιωνί να καταθέσει; Αν όχι γιατί δεν το ζήτησε; Αν ναι τι του είπε;

5)Οι έγκριτες εφημερίδες του ΔΟΛ και του Θέμου είναι δυνατόν να μην ρώτησαν, όταν έκαναν ρεπορτάζ, τους κατονομαζόμενους ως πηγές της πληροφορίας, κ.κ. Λέκκα και Καραμάνο, αν πράγματι κατονόμασαν την κ. Παπανδρέου; Γιατί δεν ρώτησαν; Αν ρώτησαν τι τους απάντησαν; Γιατί δεν αποτυπώνεται πουθενά στα ρεπορτάζ τους, η προσπάθεια διασταύρωσης από τους κ.κ. Λέκκα και Καραμάνο;

6)Οι έγκριτες εφημερίδες του ΔΟΛ και του Θέμου γιατί δεν ρώτησαν την άμεσα ενδιαφερόμενη Μαργαρίτα Παπανδρέου αν είναι η Μ.Π., ώστε να την έχουν και "στο χέρι" αν υπάρχουν πράγματι στοιχεία;

Και τέλος

7)Είναι δυνατόν ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ να κατονομάζει ενώπιον Εισαγγελέα υφιστάμενό του ότι δήλωσε σε σύσκεψη ότι η Μ.Π. είναι η Μαγαρίτα Παπανδρέου, ο υφιστάμενος να το διαψεύδει με δημόσια δήλωση και ο κ. Στασινόπουλος να μην θεωρεί ότι είτε πρέπει να υποβάλει την παραίτησή του είτε να μηνύσει τον κ. Λέκκα γιατί τον παραπλάνησε δηλώνοντας ψευδώς (;) ότι δεν δήλωσε σε σύσκεψη ότι η Μ.Π. είναι η Μαγαρίτα Παπανδρέου ;Είπαμε από χθες:

Νίκος Παπανδρέου: Λίστα Λαγκαρτν Business

Ανδρέας Παπανδρέου: CDS κέρδη από πτώχευση και κούρεμα χρέους

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Λίστα Λαγκάρντ πολυεκατομμυριούχος

Γιώργος Παπανδρέου: Προδότης, Μασώνος, Αμερικάνος παρέδωσε την Εθνική Ανεξαρτησία βάσει σχεδίου στο ΔΝΤ, αρνήθηκε δις Ρωσίας και Κίνας.

Ανδρέας Γ. Παπανδρέου: Κλέφτης με κουτιά πάμπερς, Ειδικό ΔικαστήριοΤΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ;

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ;Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ-ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;

4 Δεκ 2012

ΠΑΜΕ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΜΠΕΔΩΣΟΥΜΕ

30 Σεπτεμβρίου «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»: πηγές του ΣΔΟΕ αναφέρουν ότι στην λίστα Λαγκαρντ συμπεριλαμβάνεται οικογένεια ισχυρού πολιτικού.

30 Σεπτεμβρίου οlympia.gr: Μεγάλη πολιτική οικογένεια στη λίστα Λαγκάρντ, που έκρυψε ο Παπακωνσταντίνου. Περιλαμβάνονται νεαροί και υπέργηροι της οικογένειας.

2 Οκτωβρίου: Ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΟΕ κ. Στασινόπουλος αναφέρει ότι σε σύσκεψη άκουσε από δύο Διευθυντές του ΣΔΟΕ ότι η Μ.Π. της λίστας με τα 500 εκ.δολάρια είναι η Μαργαρίτα Παπανδρέου.

3 Οκτωβρίου καταθέτει ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΟΕ κ. Στασινόπουλος και κατονομάζει τους Διευθυντές του ΣΔΟΕ Λέκκα και Καραμάνο ότι ανέφεραν ότι η Μ.Π. της λίστας με τα 500 εκ.δολάρια είναι η Μαργαρίτα Παπανδρέου

3 Οκτωβρίου την ίδια μέρα!!! οlympia.gr: «Μα τι στην ευχή την Μαργαρίτα Παπανδρέου έχει μέσα η λίστα Φαλτσιανί και κάνουν έτσι στο ΠΑΣΟΚ;»

2 Δεκεμβρίου πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» και «ΒΗΜΑ»


ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΣΔΟΕ - ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ - Olympia.gr - ΒΗΜΑ με αλληλοενημέρωση σε συχνότητα ημέρας!


Έχουμε λοιπόν και λέμε:

Νίκος Παπανδρέου: Λίστα Λαγκαρτν, Business

Ανδρέας Παπανδρέου: CDS κέρδη εκατομμυρίων από πτώχευση και κούρεμα χρέους

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Λίστα Λαγκάρντ-πολυεκατομμυριούχος

Γιώργος Παπανδρέου: Προδότης, Μασώνος, Αμερικάνος που παρέδωσε την Εθνική Ανεξαρτησία βάσει σχεδίου στο ΔΝΤ, αρνήθηκε δις Ρωσίας και Κίνας.

Ανδρέας Γ. Παπανδρέου: Κλέφτης με κουτιά πάμπερς, Ειδικό Δικαστήριο


ΤΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ;

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ;


Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ-ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΤΟ 23rd Annual Conference

Δείτε τι είπε σήμερα ο Γιάννης Μανιάτης στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου για τη γεωθερμία με ειδική αναφορά στη Ξάνθη:

«ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ– ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Καθ. Γιάννης Μανιάτης, τ. Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γραμματέας Κ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Κυρίες και Κύριοι,

Σε μια εποχή που το μεγάλο ζητούμενο είναι η Ανάπτυξη, οι ορυκτές πρώτες ύλες μπορούν να αποτελέσουν μια νέα πηγή πλούτου, εσόδων και θέσεων εργασίας της χώρας.

Τα συνολικά αποθέματα ορυκτού πλούτου στο υπέδαφος της Ελλάδας είναι τρέχουσας αξίας δεκάδων δις ευρώ (το ΙΓΜΕ τα υπολογίζει σε πάνω από 40 δις ευρώ), χωρίς ασφαλώς στους παραπάνω υπολογισμούς να συμπεριληφθούν και τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων.

Η Χώρα μας μπορεί να θεωρηθεί από τις πλουσιότερες κοιτασματολογικές περιφέρειες της Ευρώπης.

Σήμερα απασχολούνται στον κλάδο περίπου 20.000 άμεσα εργαζόμενοι και 80.000 έμμεσα. Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος είναι έντονα εξωστρεφής, με περίπου το 75% των πωλήσεών του να κατευθύνεται σε εξαγωγές. Στον τομέα της εξόρυξης η Ελλάδα βρίσκεται σε μία από τις πρώτες 10 θέσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από πλευράς αριθμού επιχειρήσεων και ανταγωνιστικότητας, αφού διαθέτει περίπου 600 επιχειρήσεις του κλάδου σε σύγκριση με τις περίπου 1.500 που έχουν χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία.

Το περιβάλλον, η ποιότητα ζωής, η ασφάλεια, η κοινωνική μέριμνα είναι μείζονα πολιτικά ζητήματα που αν συνδυαστούν με την διαρκώς αυξανόμενη και αυτοτροφοδοτούμενη ανάγκη για ενημέρωση, συνειδητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών, απαιτούν μια νέα, καινοτόμο, ανθρωποκεντρική θεώρηση, τη θεώρηση της βιώσιμης τεχνολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης.


Στο ΥΠΕΚΑ, τα τελευταία τρία (3) χρόνια, ακολουθείται μια πολιτική σταθερή, διάφανη και συναινετική, τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο, η οποία βασίζεται στους ακόλουθους τρεις (3) πυλώνες:

Την καταγραφή, αποκάλυψη και ανάδειξη του ορυκτού πλούτου και την ανάθεση της αξιοποίησής του με διαφανείς διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες, με πλήρη ενημέρωση της Βουλής των Ελλήνων, με στόχο τη μεγιστοποίηση των ωφελειών του δημοσίου.

Τη βιώσιμη αξιοποίηση μέσα από διαδικασίες περιβαλλοντικά ορθολογικής εκμετάλλευσης, χωρίς ληστρική παρέμβαση και με προοπτικές μέλλοντος και αειφορίας.

Την ύπαρξη σοβαρών αντισταθμιστικών ωφελημάτων για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και την κοινωνικά δίκαιη κατανομή των εθνικών εσόδων.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν επίσης τρεις (3) βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία οποιασδήποτε πολιτικής στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας:
Ο επιχειρηματικός κόσμος, οι τοπικές κοινωνίες και η Πολιτεία, να διαμορφώνουν συνθήκες συναίνεσης, αμοιβαίας κατανόησης, σταθερότητας επενδυτικού και φορολογικού κλίματος και καθεστώτος win-win από όλες τις πλευρές.

Η κεντρική, περιφερειακή και τοπική διοίκηση και αυτοδιοίκηση, να διαμορφώνουν περιβαλλοντική αδειοδοτική νομοθεσία και κανονιστικό καθεστώς ευέλικτο, αποτελεσματικό, με αυστηρούς μηχανισμούς δυναμικής παρακολούθησης της πορείας εξέλιξης όλων των επενδύσεων Ορυκτών Πρώτων Υλών. Ο ν.4014/2011 έχει ήδη μειώσει τις υπό εξέταση μελέτες για έκδοση περιβαλλοντικών αδειών από 20.000/έτος σε μόλις 3.000/έτος σήμερα. Το θετικό αυτό βήμα πρέπει να ολοκληρωθεί σε όλα τα στάδια λήψης αποφάσεων.

Η Δικαιοσύνη, σε όλα της τα επίπεδα, από το τοπικό Ειρηνοδικείο μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, να λειτουργεί γρήγορα, φιλοεπενδυτικά και με συνεξέταξη όλων των παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων τόσο της περιβαλλοντικής αειφορίας, όσο και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αλλά και της αύξησης των δημόσιων εσόδων από μισθώματα ορυχείων.

Διακρίνω την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας σε τρεις (3) βασικές κατηγορίες:

Α) στους Υδρογονάνθρακες, όπου μέσα από τις γνωστές μας πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των εθνικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, προωθούμε με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα τους ανεκμετάλλευτους εθνικούς αυτούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Θέμα στο οποίο δεν προτίθεμαι σήμερα να αναφερθώ.

Β) στη Γεωθερμία και

Γ) στις υπόλοιπες Ορυκτές Πρώτες Ύλες (Ο.Π.Υ.).

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Προχωρήσαμε στην αναγέννηση της Γεωθερμίας, της πιο παραμελημένης μορφής πράσινης ενέργειας στη χώρα, η οποία εντάσσεται πλέον δυναμικά στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο. Προκηρύξαμε και αναθέσαμε 8 διεθνείς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων υψηλής θερμοκρασίας σε Έβρο, Νέστο, Χίο, Σαμοθράκη, Καβάλα, Σπερχειό, Ικαρία και Σουσάκι.

Το σύνολο των γεωθερμικών πεδίων της χώρας που μπορεί άμεσα να αξιοποιηθεί ξεπερνά ως επενδύσεις τα 400 εκατ. Ευρώ, με δυνατότητα παραγωγής έως 300MW ηλεκτρικής ενέργειας.

Ολοκληρώσαμε επιπλέον το σύνολο των απαιτούμενων Υπουργικών Αποφάσεων και Κανονιστικών ρυθμίσεων για τη διανομή της γεωθερμίας χαμηλής θερμοκρασίας για χρήση στον αγροτικό τομέα (θερμοκήπια, ιχθυοκαλλιέργειες, κ.ά.).

Κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καταφέραμε να δημιουργήσουμε καινούργια μοντέλα ανάπτυξης και καλής πρακτικής με αναφορά στον πρωτογενή τομέα. Ένα από τα πεδία ενδιαφέροντός μας ήταν η εκμετάλλευση των σημαντικών Γεωθερμικών πεδίων της χώρας, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τη γεωθερμία ως συγκριτικό πλεονέκτημα της πρωτογενούς μας παραγωγής. Βασική προϋπόθεση ήταν να αναμορφώσουμε το νομοθετικό πλαίσιο και το κάναμε.

Ειδικά όσον αφορά στη Γεωθερμία Χαμηλής Θερμοκρασίας, υπήρξε άμεση η σχετική αξιοποίηση του νέου πλαισίου διατάξεων. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, αξιοποίησε το νέο πλαίσιο και με σχετικές αποφάσεις προκήρυξε διαγωνισμούς εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε έξι γεωθερμικά πεδία στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης, Ροδόπης, Καβάλας, Έβρου, Σερρών και Θεσσαλονίκης.

Στις προκηρύξεις αυτές υπήρξε επενδυτικό ενδιαφέρον από σοβαρές ελληνικές επιχειρήσεις που αποφάσισαν να επενδύσουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στον πρωτογενή τομέα με την ανάπτυξη Θερμοκηπιακών μονάδων με Υδροπονική Καλλιέργεια και χρησιμοποιούμενη θέρμανση τη Γεωθερμία.

Ήδη έχουν κατακυρωθεί τα αποτελέσματα σε τρεις διαγωνισμούς και υπογράφονται οι σχετικές συμβάσεις μίσθωσης με τους πλειοδότες. Αρωγός και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που προχώρησε σε παραχωρήσεις γης επί των γεωθερμικών πεδίων στις επιχειρήσεις αυτές.

Σήμερα, έχουμε ως αποτέλεσμα τις πρώτες προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος για νέες θέσεις εργασίας να είναι πραγματικότητα (προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για γεωπόνους στη Ξάνθη για πρόσληψη από την εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.).

Μόνο για την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, υπάρχουν επενδυτικά σχέδια για 300 στρέμματα θερμοκηπίων υδροπονίας με θέρμανση από τη γεωθερμία.

Μέσα σε διάστημα δύο χρόνων μια εγκλωβισμένη πλουτοπαραγωγική πηγή, πνιγμένη στη γραφειοκρατία, αποτελεί ήδη καλή πρακτική ιδιωτικών επενδύσεων, με στόχο ποιοτικά προϊόντα διατροφής, δώδεκα μήνες το χρόνο με έσοδα για το δημόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση.

ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Στον ευρύτερο χώρο του ορυκτού πλούτου, έχουν ήδη υλοποιηθεί ένα σύνολο από παρεμβάσεις με στόχο τη στήριξη του κλάδου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα:

1.Εκδόθηκε το 2011 ο νέος Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), μετά από 27 ολόκληρα χρόνια, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την ασφαλή και ορθολογική διενέργεια των σχετικών εργασιών.

2.Ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του έτους το νέο Λατομικό Νομοσχέδιο, ως προϊόν της επιτροπής που είχαμε συγκροτήσει στις αρχές του 2012 και στη συνέχεια θα δοθεί για δημόσια διαβούλευση. Στο ίδιο κείμενο θα υπάρχουν βελτιώσεις και εκσυγχρονισμός διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα που ισχύει από το 1973 (Ν.Δ.210/73).

3.Τον περασμένο Φεβρουάριο (29/2/12) εξαγγέλθηκε η Εθνική Μεταλλευτική Πολιτική, που ουσιαστικά αποτελεί εξειδίκευση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες στην ελληνική πραγματικότητα και πρέπει πολύ σύντομα να συνοδευτεί με συγκεκριμένες δράσεις υλοποίησης. Ταυτόχρονα, προχωρά η συμμετοχή στη δράση της Ε.Ε «Σύμπραξη για την Καινοτομία» (Innovation Partnership) σχετικά με τις πρώτες ύλες.

4.Με στόχο τη δημιουργία δράσεων στους τομείς της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της αποκατάστασης του περιβάλλοντος, της αποδοτικότερης χρήσης και της ανακύκλωσης των πρώτων υλών καθώς και της εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων/υποκατάστατων για τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας για την Ε.Ε. στόχος είναι , μέχρι το 2020, να έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα προόδου ως προς την ασφάλεια του εφοδιασμού της, καθώς και την επίτευξη αποτελεσματικής και αειφόρου διαχείρισης των μη ενεργειακών πρώτων υλών στην Ευρώπη. Η Χώρα μας ενδιαφέρεται να συμμετάσχει, στην Κατευθυντήριο Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου (High level steering committee) της Σύμπραξης.

5.Προχωρά η καταγραφή και αξιολόγηση πάνω από 120 Δημόσιων Μεταλλευτικών Χώρων, με σκοπό την πλήρη αξιοποίησή τους, μέσω ομάδας εργασίας επιστημόνων του ΥΠΕΚΑ και του ΙΓΜΕ. Ήδη, έχουν αξιολογηθεί οι πρώτοι 50 από τους χώρους αυτούς και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες εκμίσθωσης δημόσιων μεταλλείων με διεθνείς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, για χρυσό, χαλκό, μόλυβδο, ψευδάργυρο, άργυρο, αντιμονίτη, κ.α. Είναι η πρώτη φορά από συστάσεως Ελληνικού Κράτους που γίνεται μια τόσο σοβαρή δουλειά τεκμηρίωσης για τον ορυκτό πλούτο της Χώρας μας. Τα αποτελέσματα από την προσπάθεια αυτή θα είναι άμεσα, τόσο στα δημόσια οικονομικά, όσο και στην απασχόληση. Με βάση τα πορίσματα της επιτροπής, προκηρύχθηκε το Μάρτιο 2012 και πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για την περιοχή Βάθης – Γερακαριού του Κιλκίς όπου τα βεβαιωμένα αποθέματα χρυσού – χαλκού εκτιμώνται σε 1,5 δις ευρώ και τα δυναμικά σε περίπου 7 δις ευρώ.

6.Διαμορφώθηκε πλέον από τον Ιανουάριο 2012, με αφορμή την προκήρυξη του παραπάνω διαγωνισμού, μια νέα, καινοτόμος, αειφόρος και εθνικά απόλυτα επωφελής πολιτική για την αξιοποίηση του συνόλου του ορυκτού πλούτου της χώρας. Οι νέες παράμετροι που προσδιορίζουν αυτό το σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαφάνειας και δημοσίου οφέλους που εφαρμόζει πια η χώρα μας, έχει τα ακόλουθα κριτήρια, με τις αντίστοιχες ποσοστώσεις:

1.15% για το ετήσιο μίσθωμα κατά την περίοδο και των ερευνών και της εκμετάλλευσης.

2.45% για το επιχειρησιακό σχέδιο, με το 7% να αναλογεί στην καταπολέμηση της ανεργίας αφού εξαρτάται από τον αριθμό των θέσεων πλήρους απασχόλησης.

3.20% για τα αντισταθμιστικά οφέλη προς την τοπική κοινωνία, από το οποίο 8% σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 7% για την πρόσληψη εργαζομένων από την τοπική κοινωνία και 5% για επιπλέον πρόσθετες περιβαλλοντικές δράσεις και δαπάνες, πέραν αυτών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

4.20% για την οικονομική επιφάνεια και την εμπειρία του αναδόχου.

5.Για πρώτη φορά στον Εθνικό και Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό, συνδιαμορφώνονται σε σύγχρονη ψηφιακή χαρτογραφική βάση στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος (G.I.S.), η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου σε αρμονική συνύπαρξη με άλλες οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες και ειδικά στο πλαίσιο των περιοχών NATURA 2000. Εξάλλου, έχουμε επαναδραστηριοποιήσει, με το ν.4001/2011, τη διαδικασία καθορισμού λατομικών περιοχών εκμετάλλευσης αδρανών υλικών, με σκοπό την ορθολογική εκμετάλλευση και την οικονομία των ασβεστολιθικών κοιτασμάτων και την ένταξή τους στον χωροταξικό σχεδιασμό της Χώρας.

6.Σε λίγους μήνες, με την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής εμπειρογνωμόνων ολοκληρώνεται το πρώτο Γεωγραφικό Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της χώρας, το «Εθνικό Μεταλλευτικό Κτηματολόγιο», με το σύνολο των πληροφοριών που θα καταχωρισθούν σε μια ενιαία πληροφοριακή βάση, ώστε να αποτελέσει το επίσημο επενδυτικό εργαλείο τόσο της κυβέρνησης όσο και όλων των ενδιαφερομένων στον τομέα των μεταλλευτικών ορυκτών.

7.Με το ν.4042/2012 (άρθρο 63) αναπροσαρμόσαμε προς τα πάνω κατά 50% - 100% τα μισθώματα για την εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας, καθώς και δικαιωμάτων που απορρέουν από άδειες μεταλλευτικών ερευνών. Παράλληλα, κατανέμεται το 20% των μισθωμάτων προς τις τοπικές κοινωνίες με την μορφή ανταποδοτικών τελών. Σημειώνω επιπλέον ότι για πρώτη φορά και οι 1.500 ιδιωτικές μεταλλευτικές παραχωρήσεις θα πληρώσουν και αυτές μισθώματα. Αναφέρομαι στις παραχωρήσεις μεταλλείων που χρησιμοποιούνται για αποθεματικούς λόγους συνολικής έκτασης 1.256.000 στρεμμάτων και στις παραχωρήσεις ιδιωτικών μεταλλείων έκτασης 2.100.000 στρ. που χαρακτηρίζονται ως μη αποθεματικές παραχωρήσεις.

8.Στις καινοτομίες του νέου προτύπου αξιοποίησης των δημόσιων μεταλλείων προστίθεται η άμεση συσχέτιση των εσόδων του δημοσίου με τη χρηματιστηριακή αξία του τελικού προϊόντος, σε τρόπο ώστε σε περιπτώσεις αυξημένων χρηματιστηριακών τιμών των μεταλλευμάτων να υπάρχει αντίστοιχη επιπλέον ωφέλεια και του δημοσίου, λαμβάνοντας υπόψη κατώτερο όριο κάτω από το οποίο δεν μπορούν να μειωθούν τα έσοδα του δημοσίου. Επιπλέον, συσχετίζεται άμεσα το μίσθωμα με την καθετοποίηση της παραγωγής, δηλ. με το βαθμό κατεργασίας του μεταλλεύματος με μία αναλογία 500 για επεξεργασία άνω του 75%, 1.000 για ενδιάμεση κατεργασία και 2.000 για καμία κατεργασία. Επίσης, προβλέπονται έσοδα του δημοσίου και του οικείου δήμου από την αρχή της υπογραφής της σύμβασης.

Κυρίες και Κύριοι,

Είμαστε εδώ, για να πείσουμε με πράξεις ότι στο όραμα της βιώσιμης ανάπτυξης για την Ελλάδα, στρατηγικός πυλώνας είναι και ο τομέας του ορυκτού πλούτου.

Είναι ένας τομέας που απαιτεί εφαρμογή της πιο πρόσφατης τεχνολογίας, συνεχή κατάρτιση, βελτίωση και πιστοποίηση της ποιότητας, έρευνα για νέα προϊόντα και νέες χρήσεις, αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και των θεσμών.

Οι εξορυκτικές επιχειρήσεις για να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις προσπάθειες της Πολιτείας, πρέπει να προχωρούν σε συνεχείς ποιοτικές αλλαγές ώστε να συμβάλλουν στην αντιστροφή του γενικού αρνητικού κλίματος που υπάρχει στην κοινή γνώμη, η οποία συνδέει άμεσα την εξορυκτική δραστηριότητα με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Χρησιμοποιώντας φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και αποκαθιστώντας άμεσα, αποτελεσματικά και ορθολογικά τους χώρους επέμβασης, ώστε να αξιοποιηθούν από το κοινωνικό σύνολο στο οποίο αποδίδονται μετά την εξορυκτική χρήση.

Χρειαζόμαστε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Ένα μοντέλο, προσανατολισμένο στην ποιότητα, την αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, την οικονομία της γνώσης και τη μετάβαση σε μια βιώσιμη κοινωνικά και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία της αγοράς.

Ο τομέας του ορυκτού πλούτου αποτελεί βασικό πυλώνα, για να πρωταγωνιστήσουμε σε ένα νέο οικονομικό και επενδυτικό πλαίσιο ευκαιριών, δημιουργίας θέσεων εργασίας και ενίσχυσης των δημόσιων εσόδων. Δεν έχουμε την πολυτέλεια άλλου χαμένου χρόνου και άλλων χαμένων ευκαιριών. Η ώρα είναι τώρα.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.Συνέντευξη στο Ρ/Σ ΝΕΤ FM


Για το ΠΑΣΟΚ:  «Σήμερα το ΠΑΣΟΚ είναι αναγκαία προϋπόθεση σταθερότητας, κυβερνητικής και πολιτικής. Λέω λοιπόν: μέσα στο ΠΑΣΟΚ, μέσα στο Συνέδριο, όλα ανοιχτά σε ένα τόσο κρίσιμο συνέδριο, ένα αληθινό συνέδριο που αν η ηγεσία δεν έχει σκοπό να το τηρήσει, που δηλώνει ότι έχει σκοπό να το τηρήσει, έχουμε τον τρόπο να το επιβάλλουμε».
Για τα δημοσιεύματα για την Μαργαρίτα Παπανδρέου: «Να πω κάποια πράγματα που δεν τα έχω ακούσει και σκέφτομαι είναι δυνατόν πιο έμπειροι από μένα να μην τα αναδεικνύουν; Στις 30 Σεπτεμβρίου το Πρώτο Θέμα αναφερόμενο σε πηγές του ΣΔΟΕ αναφέρει ότι η λίστα Λαγκάρντ περιέχει οικογένεια ισχυρού πολιτικού προσώπου. Την ίδια μέρα το blog Olympia, που γνωρίζουμε ότι πρόσκειται στος απόψεις του κ. Καμμένου αναμεταδίδει ότι μέσα στη λίστα υπάρχουν νεαρότερα μέλη αυτής της οικογένειας και υπέργηρα. Δύο μέρες μετά λέει ο κ. Στασινόπουλος του ΣΔΟΕ ότι κάνει τη σύσκεψη όπου κάποιοι κύριοι Λέκκας και Καραμάνος του είπαν ότι το πρώτο όνομα στη λίστα με τα αρχικά «Μ.Π.» είναι η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Στις 3 Οκτωβρίου καταθέτουν στον Οικονομικό Εισαγγελέα. Την ίδια μέρα, και μία μέρα μετά από τη σύσκεψη όπου θεωρείται ότι ειπώθηκε για πρώτη φορά αυτό το πράγμα, το Olympia.gr γράφει «Μα τι στην ευχή; Την Μαργαρίτα Παπανδρέου έχει μέσα η λίστα και κάνουν έτσι στο ΠΑΣΟΚ;» Για μένα αυτά δεν είναι τυχαία. Έρχονται λοιπόν μετά το Πρώτο Θέμα και το ΒΗΜΑ και βγάζουν δημοσιεύματα. Έχουμε λοιπόν κάποια κοινή συνισταμένη "πηγές ΣΔΟΕ", Πρώτου Θέματος και Olympia.gr.  Και λέω τώρα, σεβόμενος απόλυτα τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Ο κ. Πεπόνης είναι οικονομικός εισαγγελέας ή είναι τροχονόμος δικογράφων; Ο κ. Πεπόνης οφείλει να αναζητεί με μεγάλη προσοχή την αλήθεια. Είναι δυνατόν να στηρίζει μια δικογραφία στα “μου είπαν”, “μου ξείπαν” του κου Στασινόπουλου; Διότι ξέρετε ότι ο κ. Λέκκας τουλάχιστον βγήκε και είπε ότι εγώ δεν έχω πει κάτι τέτοιο σε καμία σύσκεψη, ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου είναι πίσω από το “Μ.Π.”. Είναι δυνατόν να μην ρώτησε τον κ. Λέκκα ή τον ρώτησε τον κ. Λέκκα; Γιατί μετά τον κ. Στασινόπουλο πήγε στον κ. Πεπόνη ο κ. Λέκκας. Τον ρώτησε ο κ. Πεπόνης τον κ. Λέκκα αν αληθεύει ότι το “Μ.Π.” είναι Μαργαρίτα Παπανδρέου; Τώρα που ο Λέκκας διαψεύδει, θεωρεί ο κ. Πεπόνης ότι έκανε αυτό που έπρεπε; Είναι δυνατόν να μην συνέχισε την έρευνα ώστε να ανακαλύψει αν πράγματι το “Μ.Π.” είναι Μαργαρίτα Παπανδρέου; Κι αν δεν μπορεί αυτός να το κάνει σε αυτή τη χώρα, ποιος θα το κάνει; Ανακάλυψε άλλο στοιχείο; Στη δικογραφία υπάρχει άλλο στοιχείο; Στο περιοδικό του ο κ. Βαξεβάνης δημοσίευσε δήλωση του κ. Μιονί ο οποίος φέρεται ότι ήταν ο δικαιούχος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου με τα 550 εκατομμύρια, διαχειριστής του οποίου ήταν η “Μ.Π.”,  η κα Μαρία Παντελή, και είπε ότι πρόκειται περί αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο κ. Πεπόνης διερεύνησε αν πρόκειται περί αμοιβαίου κεφαλαίου; Έχουμε τέλος δύο έγκριτες εφημερίδες. Είναι δυνατόν να μην πήραν ένα τηλέφωνο τον κ. Λέκκα, ο οποίος εκ των υστέρων το διέψευσε, να τον ρωτήσουν αν είπε αυτά που του καταλογίζουν; Είναι δυνατόν να μην πήραν την κα Παπανδρέου και να της πουν «Κυρία Παπανδρέου έχετε 500 εκατομμύρια ή δεν έχετε; Και να την έχουν και στο χέρι αν πράγματι τα έχει; » Τέλος ο κ. Σαμαράς να απαντήσει αν αισθάνεται δικαιωμένος για την επιλογή του κ. Στασινόπουλου. Αυτός δεν είναι Ειδικός Γραμματέας ΣΔΟΕ – είναι εφοριακός Καλαμάτας».  

Μπορείτε να κατεβάσετε  το ηχητικό κάνοντας κλικ εδώ