21 Απρ 2011

Αποτελέσματα της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013»


Την Παρασκευή 08 Απριλίου 2011 στη Λευκωσία ολοκληρώθηκε η επιλογή των προς χρηματοδότηση έργων, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος» της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, από την Επιτροπή Επιλογή Πράξεων του Προγράμματος. Στην Επιτροπή συμμετείχαν εκπρόσωποι και από τις δύο χώρες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.  .

Η Επιτροπή Επιλογής Πράξεων του Προγράμματος ενέκρινε 34  έργα συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου συνολικής δαπάνης περίπου 31 εκ. τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Ενεργοποίηση της ΕΜΑ στα πλαίσια του Νέου Επενδυτικού Νόμου


Σε συνέχεια του Π.Δ. 8/11, με το οποίο καθορίσθηκε η οργανωτική διάρθρωση της «Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης» (ΕΜΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, υπογράφηκε η υπουργική απόφαση για την ενεργοποίηση της ΕΜΑ στα πλαίσια του Νέου Επενδυτικού Νόμου.

Η ΕΜΑ αποτελεί μια πρότυπη κυβερνητική δομή που φιλοδοξεί να είναι ο καταλύτης για την προώθηση προηγμένων επενδυτικών σχεδίων στη Βόρεια Ελλάδα και υλοποιεί την προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου προκειμένου να αποκτήσουν η Θεσσαλονίκη και η Βόρειος Ελλάδα ουσιαστικές αρμοδιότητες σχεδιασμού και εφαρμογής περιφερειακής πολιτικής.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτης Ξυνίδης με την ανάληψη των καθηκόντων του επεξεργάσθηκε το αρχικό οργανωτικό σχήμα που εκπονήθηκε από τον κ Μπόλαρη και προώθησε την υλοποίησή της. Με την ίδρυση της ΕΜΑ το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων θα υποβάλλονται και θα εγκρίνονται από την ίδια στη Θεσσαλονίκη και στο, προβλεπόμενο από τον επενδυτικό νόμο, χρονικό διάστημα των έξι μηνών.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών στη Θεσσαλονίκη

Από σήμερα, Πέμπτη 21 Απριλίου, ξεκινάει η λειτουργία του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης (ΕΜΑ) στη Θεσσαλονίκη.
Το Γραφείο θα λειτουργεί στο Διοικητήριο από τις 07.30 ως τις 15.00 και θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του νόμου 3908/2011.
Οι ενδιαφερόμενοι για κάθε περεταίρω πληροφορία και για την αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας κατά την κατάθεση του επενδυτικού τους σχεδίου, μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2310-379417, 379412, 379395, 379337, 379196 και 379240.

Διενέργεια ελέγχων στην αγορά της Βορείου Ελλάδας ενόψει του Πάσχα

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Σωκράτη Ξυνίδη συγκροτήθηκαν δεκαπέντε (15) μεικτά κλιμάκια, από έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και δύο υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης, τα οποία πραγματοποίησαν ελέγχους στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας κατά το διάστημα 11.4 ως και 15.4.2011.
Οι έλεγχοι, που αφορούσαν βιομηχανικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα (μοτέρ, σούβλες, λαμπάδες, παιχνίδια, κ.λπ.), διενεργήθηκαν στις εξής περιοχές: κέντρο της Θεσσαλονίκης, ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, Χαλκιδική, Σέρρες, Κιλκίς, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Γρεβενά, Κοζάνη, Κατερίνη, Βέροια, Αλεξάνδρεια και Αλεξανδρούπολη.
Τα σημεία ελέγχου ήταν εγκαταστάσεις κατασκευαστών, εμπόρων, διακινητών, πολυκαταστημάτων και καταστημάτων πώλησης προϊόντων στις παραπάνω περιοχές. Τα σημεία ελέγχου προσδιορίστηκαν με το Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας της Αγοράς, που λειτουργεί στη Γ.Γ.Β.
Αναφορικά με το αντικείμενο των ελέγχων, αυτό αφορούσε τη συμμόρφωση των προϊόντων στις απαιτήσεις ασφαλείας και ποιότητας, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, από τα προϊόντα που ελέγχθηκαν τριάντα εννέα (39) βρέθηκαν να παρουσιάζουν μη συμμορφώσεις, ενώ λήφθηκαν δεκαπέντε (15) δείγματα προς εργαστηριακό έλεγχο.
Για τα προϊόντα που παρουσιάζουν μη συμμορφώσεις ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
Μετά την ολοκλήρωση και των εργαστηριακών ελέγχων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματά τους καθώς και τυχόν διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

12 Απρ 2011

Χαιρετισμός σε εκδήλωση για την οικονομική διπλωματία

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Σωκράτης Ξυνίδης, την Παρασκευή 8 Απριλίου παραβρέθηκε και απήφθυνε χαιρετισμό στην Εκδήλωση – Ομιλία «Η οικονομική διπλωματία και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων – εμπειρίες και ευκαιρίες από τις διπλωματικές επαφές» του Συλλόγου Βορείου Ελλάδος των Αποφοίτων Αμερικανικών Πανεπιστημίων, με κεντρικό ομιλητή τον υφυπουργό εξωτερικών κ. Σ. Κουβέλη.
Συγκεκριμένα ο κ. Ξυνίδης αναφέρθηκε στην ίδρυση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης, η οποία αυτό τον μήνα θα είναι σε θέση να παραλαμβάνει όλα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την Βόρεια Ελλάδα πάνω από την ευθύνη των Περιφερειών, τα οποία θα αξιολογηθούν μέχρι τελικής υπογραφής εδώ στη Θεσσαλονίκη, μέσα στο διάστημα έξι μηνών όπως προβλέπει ο Επενδυτικός Νόμος. Επίσης ο Υπουργός αναφέρθηκε για τη λειτουργία της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, καθώς και για τις δράσεις του INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία, Ελλάδα-Fyrom, Ελλάδα-Αλβανία και Ελλάδα-Ιταλία.

Εκδήλωση-Ενημέρωση για το INTERREG

Η Διαχειριστική Αρχή και η Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013" διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα για τη δεύτερη πρόσκληση ενδιαφέροντος στα πλαίσια του προγράμματος την Παρασκευή 15 Απριλίου. 
Για το πρόγραμμα της ημερίδας ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος κάνοντας κλικ εδώ

8 Απρ 2011

Συνάντηση με τον Αμερικανό Πρέσβη Daniel B. Smith

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Σωκράτης Ξυνίδης, είχε σήμερα το πρωί, στο Διοικητήριο, εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κ. Daniel B. Smith.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στις δράσεις του Υπουργείου, ώστε να επανέλθει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης, οικονομικής ανάταξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από την Πολιτεία μέσω του νέου επενδυτικού νόμου για την προώθηση των επενδύσεων και τη διασφάλιση της διαφάνειας, της απλούστευσης των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.
Ακόμη, ο κ. Ξυνίδης ενημέρωσε τον Αμερικανό Πρέσβη για τη σύσταση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης, ως αποκεντρωμένης δομής του Υπουργείου στη Θεσσαλονίκη, η οποία διαχειρίζεται όλα τα επενδυτικά προγράμματα και δράσεις στη Βόρεια Ελλάδα και εξυπηρετεί τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής ευθύνης της σε θέματα επενδύσεων.
Στη συνάντηση συμμετείχε ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων κ. Αθανάσιος Κοτσιώνης, ενώ τον Αμερικανό Πρέσβη συνόδευε η Γενική Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη κ. Κάθριν Κέι.