4 Απρ 2013

ΠΟΣΟ ΠΑΕΙ κ. ΜΑΝΙΦΑΒΑ;

Από την Καθημερινή της 4-4-2013:


Διορθώσεις στη ρύθμιση για τις αναθέσεις

Δ. Μανιφαβα

Σε νομοτεχνική βελτίωση της επίμαχης τροπολογίας για την κατάργηση στην ουσία του ελέγχου από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) δηλώνει διατεθειμένο να προχωρήσει το υπουργείο Ανάπτυξης, ύστερα από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν έπειτα από σχετικό δημοσίευμα της «Οικονομικής Καθημερινής» στο φύλλο του Σαββάτου, 30 Μαρτίου 2013.

Υπενθυμίζεται ότι η τροπολογία αναφέρει ότι αποφάσεις των αναθετουσών αρχών (νοσοκομείων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.) για απευθείας αναθέσεις που εκδόθηκαν από την έναρξη ισχύος του νόμου 4013/2011 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (του νόμου δηλαδή που θα ψηφισθεί), χωρίς να έχουν υποβληθεί ή πριν υποβληθούν στην ΕΑΑΔΗΣΥ, θεωρούνται νομίμως εκδοθείσες και παράγουν όλα τα έννομα αποτελέσματά τους. Μάλιστα, από την ΕΑΑΔΗΣΥ είχε διατυπωθεί ανησυχία για το ενδεχόμενο να σπεύσουν διάφοροι φορείς να κάνουν απευθείας αναθέσεις στο διάστημα από την κατάθεση της τροπολογίας μέχρι τη δημοσίευση του νόμου. Ακριβώς στο τελευταίο αυτό σημείο προτίθεται να «διορθώσει» την τροπολογία το υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου, όπως αναφέρει, «να μην υπάρχει καμία σκιά ότι θα νομιμοποιηθούν συμβάσεις από την ημερομηνία κατάθεσης της τροπολογίας μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου». Αυτό, μάλιστα, που σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες έχει ζητήσει η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι τουλάχιστον η ρύθμιση να αφορά μόνο τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μέχρι την κατάθεση της τροπολογίας, ήτοι μέχρι τις 29 Μαρτίου 2013. Σύμφωνα με το ΥΠΑΝ, η επίμαχη τροπολογία κατατέθηκε «καθώς υπηρεσίες ή έργα είχαν παρασχεθεί και το Δημόσιο ήταν εκτεθειμένο για αδικαιολόγητο πλουτισμό». Για το γεγονός, βεβαίως, ότι αν και η ΕΑΑΔΗΣΥ θεσμοθετήθηκε το 2011, ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 2012, αυτό οφείλεται στις πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΑΝ εκείνης της περιόδου.