4 Μαΐ 2012

Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της ΣΕΚΑΠ

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της ΣΕΚΑΠ ΑΕ. σε συνεδρίαση γνωμοδοτικής επιτροπής του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Το επενδυτικό σχέδιο της ΣΕΚΑΠ ΑΕ βρίσκόταν σε εκκρεμότητα από το 2007 και η χρηματοδότηση του κατέστη εφικτή μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών.