24 Οκτ 2011

Δελτίο Τύπου


Με ενδιαφέρον παρακολούθησα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου σχετικά με τις εκλογές του Επιμελητηρίου Ξάνθης και τις αναφορές τους σε «πραξικόπημα Ξυνίδη». Το ρεπορτάζ αφόρα τον τρόπο κατανομής των εδρών στα τμήματα του Επιμελητηρίου και στην σχετική απόφασή μου που απορρέει από την ιδιότητα του Υπουργού Αναπληρωτή Ανάπτυξης με αρμοδιότητα την Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Των παραπάνω δοθέντων σας ενημερώνω ότι για πρώτη φορά το Υπουργείο Ανάπτυξης αποφάσισε η κατανομή των εδρών να γίνει με ομοιόμορφο τρόπο σε όλη την Ελλάδα, ώστε να μην επαναληφθούν πρακτικές προηγούμενων ετών, που ήθελαν η κατανομή των εδρών να γίνεται με γνώμονα την εξυπηρέτηση ιδιοτελών επιδιώξεων των εκάστοτε προέδρων ή τους συμβιβασμούς και τις υπόγειες συμφωνίες σε κάθε τοπικό Επιμελητήριο. Στόχος της απόφασης αυτής ήταν και είναι η εξυπηρέτηση της καταστατικής ύπαρξης των Επιμελητηρίων, που είναι η ανάπτυξη της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών χάριν της συνολικής ανάπτυξης του τόπου και όχι η συνέχιση της λειτουργίας τους ως μικρομάγαζο. Γι’ αυτό με οριζόντιο τρόπο εκδόθηκαν αποφάσεις, που αφορούν στο σύνολο των Επιμελητήριων της χώρας και στις οποίες ενισχύθηκε η αντιπροσώπευση πρωτίστως των τομέων της μεταποίησης του εξαγωγικού και του τουριστικού κλάδου και δευτερευόντως το εμπόριο. Προς εξασφάλιση δε κάθε παρεξήγησης εκδόθηκε και αναλυτική επιστολή μου προς όλα τα Επιμελητήρια που εξηγούσε ότι η ρύθμιση αυτή είναι ευθέως ανάλογη προς την συνολική στρατηγική της χώρας για παραγωγικές μονάδες, εξαγωγές, αύξηση του τουρισμού και ενίσχυση του εμπορίου που καταρρέει υπό το βάρος της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά. Προφανώς η ρύθμιση αυτή, που επαναλαμβάνω αφορά το σύνολο της χώρας και την εθνική στρατηγική, στη Ξάνθη χάλασε τους σχεδιασμούς κάποιων προκειμένου να παραμείνουν στις καρέκλες τους, όπως κάνουν εδώ και δεκαετίες, ταυτίζοντας την πορεία τους με οσμή σκανδάλων, αδιαφανή λειτουργία και πλήρη απραξία επί της ουσίας. Η χώρα αλλάζει, η κοινωνία αλλάζει και εγώ ειδικότερα με τη θεσμική μου αρμοδιότητα οφείλω να επιτελώ την αποστολή μου σ’ αυτό το πλαίσιο και όχι να λειτουργώ ως τοπικός δημοσιοσχετίστας κομματάρχης όπως είχαν συνηθίσει μέχρι τώρα όλα τα κομμάτια του παλαιοκομματικού συστήματος. Αν δεν καταλαβαίνουν την κρισιμότητα της κάθε παρέμβασης σ’ αυτή την απόλυτα ευαίσθητη και ρευστή περίοδο της πατρίδας μας, ας σωπάσουν αντί να αναμασούν το μόνο που επί δεκαετίες έμαθαν να πράττουν. Να δημοσιολογούν ανέξοδα και σε βάρος του τόπου και των πολιτών του.