21 Απρ 2011

Αποτελέσματα της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013»


Την Παρασκευή 08 Απριλίου 2011 στη Λευκωσία ολοκληρώθηκε η επιλογή των προς χρηματοδότηση έργων, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος» της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, από την Επιτροπή Επιλογή Πράξεων του Προγράμματος. Στην Επιτροπή συμμετείχαν εκπρόσωποι και από τις δύο χώρες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.  .

Η Επιτροπή Επιλογής Πράξεων του Προγράμματος ενέκρινε 34  έργα συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου συνολικής δαπάνης περίπου 31 εκ. τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ