21 Απρ 2011

Ενεργοποίηση της ΕΜΑ στα πλαίσια του Νέου Επενδυτικού Νόμου


Σε συνέχεια του Π.Δ. 8/11, με το οποίο καθορίσθηκε η οργανωτική διάρθρωση της «Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης» (ΕΜΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, υπογράφηκε η υπουργική απόφαση για την ενεργοποίηση της ΕΜΑ στα πλαίσια του Νέου Επενδυτικού Νόμου.

Η ΕΜΑ αποτελεί μια πρότυπη κυβερνητική δομή που φιλοδοξεί να είναι ο καταλύτης για την προώθηση προηγμένων επενδυτικών σχεδίων στη Βόρεια Ελλάδα και υλοποιεί την προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου προκειμένου να αποκτήσουν η Θεσσαλονίκη και η Βόρειος Ελλάδα ουσιαστικές αρμοδιότητες σχεδιασμού και εφαρμογής περιφερειακής πολιτικής.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτης Ξυνίδης με την ανάληψη των καθηκόντων του επεξεργάσθηκε το αρχικό οργανωτικό σχήμα που εκπονήθηκε από τον κ Μπόλαρη και προώθησε την υλοποίησή της. Με την ίδρυση της ΕΜΑ το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων θα υποβάλλονται και θα εγκρίνονται από την ίδια στη Θεσσαλονίκη και στο, προβλεπόμενο από τον επενδυτικό νόμο, χρονικό διάστημα των έξι μηνών.

Σχετικοί σύνδεσμοι: