21 Μαρ 2012

Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της επιχειρηματικότητας

Υπογράφηκε από τον Αν. Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, κ. Σωκράτη Ξυνίδη, η δράση "Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας" η οποία αποσκοπεί στην αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας των δημοσίων φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οι προτάσεις κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας το αργότερο έως την Παρασκευή 18 Μαΐου 2012.

Αναλυτικά πληροφορίες σχετικά με τη πρόσκληση βρίσκονται εδώ