20 Μαρ 2012

Μια θέση και ένα ερώτημα

ΘΕΣΗ: Η «τροπολογία της Πεντέλης» που κατατέθηκε και θα τεθεί υπό την κρίση του Κοινοβουλίου αύριο, αποτελεί απόδειξη του ότι σʼαυτή τη χώρα ούτε διδασκόμαστε από τα λάθη και ούτε επιθυμούμε η κοινωνία να χειραφετηθεί αντί να χειραγωγείται. Η Εκκλησία δεν έχει καμιά σχέση με την έννοια της εκμετάλλευσης με οποιαδήποτε χροιά και ανεξάρτητα καταρχήν προθέσεων. Το Βατοπέδι το απέδειξε. 

ΕΡΩΤΗΜΑ: Είναι δυνατόν να ζητά η Ιερά Κοινότητα να εκχωρηθεί με κανονιστική πράξη κάθε αρμοδιότητα της πολιτείας για περιβαλλοντικές εγκρίσεις σε «υπηρεσία» εντός των ορίων του Άθω, ενώ ήδη έχουν αναπτυχθεί σε τρία σημεία φωτοβολταϊκά πάρκα χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις, εκτελούνται συνεχείς διανοίξεις δρόμων και πολλές αυθαίρετες κατασκευές;