23 Δεκ 2011

Συγχώνευση Εταιριών του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα εποπτείας Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 63 του Νόμου 4002 / 2011 [ΦΕΚ 180/22.08.2011], ο οποίος προέβλεπε τη συγχώνευση των Εταιρειών :
• ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ (Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων)
• ΕΚΕΠΥ ΑΕ (Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων) και
• ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ (Ανώνυμη Εταιρία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης και Ινών)
υπογράφηκε χθες Δευτέρα, 19/12/2011, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σωκράτη Ξυνίδη, του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Αλέξανδρου Φούρλα και του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Κων/νου Κοκκινοπλίτη, η Συμβολαιογραφική Πράξη Συγχώνευσης των τριών Εταιρειών.
Με την πράξη αυτή ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα και με επιτυχία η διαδικασία συγχώνευσης τριών εταιριών του ευρύτερου δημόσιου τομέα και αρχίζει η λειτουργία της νέας-ενιαίας πλέον εταιρείας, με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Υπηρεσιών Ποιότητας, και διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.»
Στην εταιρεία, σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική ρύθμιση (Ν. 4002/2011) θα εισφερθεί και ο εξοπλισμός των τεσσάρων εργαστηριακών υποδομών της ΕΛΟΤ Α.Ε., καθώς και τα σήματα συμμόρφωσης για την πιστοποίηση των αντίστοιχων βιομηχανικών προϊόντων.
Με τη σημερινή πράξη η νέα - ενιαία Εταιρεία:
1. Θα αποτελέσει βασικό Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης, Εργαστηριακών Δοκιμών και Ελέγχων βιομηχανικών προϊόντων,
2. Θα στηρίξει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων μέσω της ποιότητας, της καινοτομίας, της έρευνας και της μεταφοράς τεχνολογίας,
3. Θα συμβάλει στο έργο της πολιτείας για την Εποπτεία της Αγοράς.