26 Ιαν 2015

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Ειλικρινά ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους συμπολίτες μας που έδωσαν τη δύσκολη ψήφο στο Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Ευχαριστούμε όμως και τους όλους, που για πρώτη φορά από το 2012 αποφάσισαν να ακούσουν την αλήθεια για την πρόσφατη ιστορία της χώρας και ας μην μας ψήφισαν. Έχουμε επίγνωση ότι ήταν πολύ ρηξικέλευθο να τους ζητήσουμε, σε τόσο λίγο χρόνο και την ψήφο τους. Όμως μας άκουσαν. Και αυτό μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε. Άλλοι είχαν σειρά να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του λαού και είναι και λογικό και δημοκρατικό. Εμείς θα δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, ανοιχτό, δημοκρατικό κόμμα δημοκρατών και σοσιαλιστών που θα έχει υπερβεί τις αγκυλώσεις του πελατειακού κράτους της μεταπολίτευσης για το οποίο όλοι ευθυνόμαστε.