20 Σεπ 2012

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗ ΞΥΝΙΔΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ HOT-DOC


             Είμαι περήφανος που η υπογραφή μου αποτέλεσε την απαρχή της ύπαρξης ηλεκτρονικού συστήματος για τη διενέργεια με ηλεκτρονικό τρόπο δημόσιων προμηθειών για αγαθά και υπηρεσίες για τις ανάγκες του Δημοσίου. Έξι ολόκληρα χρόνια η γραφειοκρατία και η σύγκρουση επιχειρηματικών συμφερόντων στέρησαν τη χώρα από διαφάνεια και πόρους. Αφού υπήρξε έλεγχος ως προς όλες τις πτυχές και μετά από τη σύμφωνη γνώμη όλων των υπηρεσιακών παραγόντων, του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ειδικής Επιτροπής που συστήθηκε για την εξέταση και την επιβεβαίωση των τεχνικών ζητημάτων με εκπροσώπηση Νομικών Συμβούλων του Κράτους, καθηγητών Πανεπιστημίου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και υπηρεσιακών παραγόντων, με τη σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης του τότε πρωθυπουργού του οποίου προϊστατο ο πρώην ανώτατος Δικαστικός Λειτουργός και μετέπειτα Υπουργός Επικρατείας Γεώργιος Σταυρόπουλος, υλοποίησα το αυτονόητο δηλαδή την υπογραφή της σύμβασης, μετά από διαγωνισμό που κρίθηκε αμετάκλητα νόμιμος από τα ελληνικά Δικαστήρια. Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που διεκδικούν τέτοιου επιπέδου έργα, αν δεν αναδειχθούν αυτές μειοδότριες, αντιδρούν, ενίοτε και εμμέσως απειλούν τα δημόσια πρόσωπα ως προς την δημόσια εικόνα της επάρκειας ή της ακεραιότητάς τους, αν δεν εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους σε βάρος των ανταγωνιστριών τους. Προσωπικά ουδέποτε επηρέασαν την πολιτική αλλά και νομική μου άποψη. Πολύ περισσότερο δεν επηρρέασαν το πολιτικό πρόταγμα των κυβερνήσεων Παπανδρέου και Παπαδήμου, για την άμεση υιοθέτηση του συστήματος των δημόσιων ηλεκτρονικών διαδικασιών στις προμήθειες του δημοσίου, ώστε να υπάρξει επιτέλους διαφάνεια και σεβασμός στο δημόσιο χρήμα. Επιτέλους επέρχεται διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες και κάποιοι στενοχωριούνται.