20 Ιαν 2012

Παρουσία στη συνεδρίαση της "Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου"

Παρουσία στη συζήτηση επί της αρχής διατάξεων του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στα πλαίσια του πολυνομοσχεδίου "Επείγουσες Ρυθμίσεις για την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015".

Εισήγηση: 


Δευτερολογία: