30 Δεκ 2011

Έγκριση επιδότησης κόστους εργασίας (12%)

Ως πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχουμε δεσμευθεί ότι παρά την ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της πολιτείας προς τον επιχειρηματικό-παραγωγικό κόσμο και ιδιαίτερα της ακριτικής Θράκης που δοκιμάζεται κυρίως από την έλλειψη ρευστότητας. Μετά την πρόσφατη απόφαση για την καταβολή του β' εξαμήνου της επιδότησης κόστους εργασίας (12%) του έτους 2008, με σημερινή απόφαση του υφυπουργού Θάνου Μωραίτη εξασφαλίστηκε η καταβολή και των α'εξαμήνου του έτους 2009 και β' εξαμήνου του έτους 2009, η οποία και θα καταβληθεί άμεσα στις επιχειρήσεις.