6 Ιουλ 2011

Δήλωση στην ημερίδα του ΣΕΒΕ για το έργο που εκπονείται από το Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας