20 Μαΐ 2011

Ενημερωτικο δελτίο δραστηριότητας

Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης (ΕΜΑ)

Στις 21 Απριλίου ξεκίνησε η λειτουργία του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών της ΕΜΑ στη Θεσσαλονίκη, όπου υποβάλλονται, αξιολογούνται και εγκρίνονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη Βόρεια Ελλάδα, μέσα στο, προβλεπόμενο από τον Νέο Επενδυτικό Νόμο, διάστημα των έξι μηνών.
Η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης αποτελεί υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης του Πρωθυπουργού προκειμένου η Θεσσαλονίκη, αλλά και ολόκληρη η Βόρεια Ελλάδα, να αποκτήσουν ουσιαστικές αρμοδιότητες σχεδιασμού και εφαρμογής περιφερειακής πολιτικής.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΜΑ αποτελεί μια σύγχρονη κυβερνητική δομή που θα αποτελέσει τον καταλύτη για την προώθηση προηγμένων επενδυτικών σχεδίων στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και βάση για την αποκέντρωση στην πράξη.

Κατάθεση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Σ/Ν «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» 

Στις 9 Μαΐου κατατέθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το Σχέδιο Νόμου για την απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων. Μέσα στο πλαίσιο του κυβερνητικού έργου, στοχεύοντας να καταστεί η Ελλάδα χώρα φιλική στις επενδύσεις, σκοπός του παραπάνω ΣΝ είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στο χώρο των τεχνικών επαγγελμάτων, της βιομηχανίας, των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και των βιομηχανικών περιοχών. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού το αναφερόμενο ΣΝ προσαρμόζει τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των τεχνικών επαγγελμάτων, μέσω της εξάλειψης των διοικητικών φραγμών, της μείωσης των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων της διοίκησης προς τον επιχειρηματία και της επιτάχυνσης των διαδικασιών, μέσω της απλοποίησής τους.

Έλεγχοι στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας

Σε συνέχεια των ελέγχων που έγιναν με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού στην αγορά δομικών υλικών κατά το μήνα Μάρτιο, δεκαπέντε μεικτά κλιμάκια από υπαλλήλους της ΓΓΒ και της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης πραγματοποίησαν ελέγχους στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας, ενόψει του Πάσχα.
Οι έλεγχοι αφορούσαν τη συμμόρφωση βιομηχανικών προϊόντων, που κυκλοφορούν στην αγορά κατά την πασχαλινή περίοδο, στις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνάντηση για την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ)

Ο Αναπληρωτής Υπουργός πραγματοποίησε σύσκεψη στην Αθήνα στις 9 Μαΐου, στην οποία συμμετείχαν η αρμόδια συνεργάτης του Πρωθυπουργού, συνεργάτες του Υπουργού κ. Μ. Χρυσοχοϊδη και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, με θέμα την ενεργοποίηση της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ). Στην παρούσα συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της χωροθέτησης της ΑΖΚ και αποφασίστηκε ότι, αφού γίνει τελική επιβεβαίωση με τα σχέδια των Γ.Π.Σ., θα οριστούν οι τελικές συντεταγμένες της περιοχής.

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG )

Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG) αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ανάδειξη μιας νέας αντίληψης για τους ευρωπαϊκούς πόρους, την εκμετάλλευσή τους και τη συνεργασία με τους γείτονές μας, ενώ δίνεται ιδιαίτερο βάρος για την προώθηση έργων τρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό η 2η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013». Η περίοδος υποβολής προτάσεων λήγει στις 10/6/2011.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του INTERREG, ολοκληρώθηκε η επιλογή 34 προς χρηματοδότηση έργων από την 1η πρόσκληση του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013». Γενικός στόχος του εν λόγω προγράμματος στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, είναι η ανάδειξη της περιοχής συνεργασίας ως πόλου αειφόρου ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Συνάντηση με Αμερικανό Πρέσβη στη Θεσσαλονίκη

Κατά το Μήνα Απρίλιο, ο Αναπληρωτής Υπουργός συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρέσβη Daniel B. Smith και τον ενημέρωσε για τη σύσταση της ΕΜΑ, καθώς και συνολικά για τις δράσεις του Υπουργείου, ενώ του παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται μέσω του Νέου Επενδυτικού Νόμου, ώστε να επανέλθει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης και οικονομικής ανάταξης.

Συνάντηση με το Γενικό Πρόξενο της Τουρκίας Husein Ozdemir

Στις 3 Μαΐου ο Αναπληρωτής Υπουργός είχε εθιμοτυπική συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με το Γενικό Πρόξενο της Τουρκίας Husein Ozdemir. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την οικονομία, τις εμπορικές σχέσεις και τον τουρισμό, ενώ έμφαση δόθηκε στη λειτουργία της ΕΜΑ και την αναβάθμιση της Α΄λεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ). Από την πλευρά του, ο Γενικός Πρόξενος της Τουρκίας ανέδειξε το ενδιαφέρον τούρκων επιχειρηματιών για συνεργασίες στον τομέα μεταφορών και δικτύων.

Συνάντηση με τη Γενική Πρόξενο της Κύπρου Θεοδώρα Κωνσταντινίδου

Στη Θεσσαλονίκη συναντήθηκε στις 4 Μαΐου, ο Αναπληρωτής Υπουργός με τη Γενική Πρόξενος της Κύπρου, Θεοδώρα Κωνσταντινίδου. Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσαν η λειτουργία της ΕΜΑ, και οι δράσεις του Υπουργείου για την προώθηση των επενδύσεων και τη διασφάλιση της διαφάνειας. Η Γενική Πρόξενος, αφού ενημερώθηκε για την ΑΖΚ επεσήμανε το ενδιαφέρον της Κύπρου για την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (πρώην Interreg).

Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη με θέμα: «Οικονομική Διπλωματία και προσέλκυση νέων επενδύσεων»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός κατά τη διάρκεια χαιρετισμού που απεύθυνε σε ημερίδα, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Βορείου Ελλάδας Αποφοίτων Αμερικανικών
Κολλεγίων στη Θεσσαλονίκη στις 11 Απριλίου με θέμα: «Οικονομική Διπλωματία και προσέλκυση νέων επενδύσεων», υπογράμμισε πως στόχος του Υπουργείου είναι η διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών και ενός ευφυούς, απλούστερου και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που θα ευνοεί την ανάπτυξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, επεσήμανε τη σημασία όλων των διαθέσιμων εργαλείων για την ενίσχυση ρευστότητας στην αγορά και τέλος αναφέρθηκε στη νεανική επιχειρηματικότητα λέγοντας ότι σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πολιτικών με στόχο να δημιουργηθεί μια νέα γενιά επιχειρηματιών στη χώρα.

Συνάντηση με εκπροσώπους των Επιμελητηρίων Ξάνθης, Ροδόπης , Έβρου

Την Τρίτη 10 Μαΐου, ο αναπληρωτής υπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους των επιμελητηρίων Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, παρουσία και του υφυπουργού Π. Ρήγα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε, μεταξύ άλλων και το ζήτημα της επιδότησης του κόστους εργασίας (12%) των επιχειρήσεων της Θράκης.

Συνάντηση με εκπροσώπους εργαζομένων στην ΕΝΚΛΩ

Την Πέμπτη 12 Μαΐου, ο Αναπληρωτής Υπουργός συναντήθηκε στην Αθήνα με εκπροσώπους εργαζομένων της ΕΝΚΛΩ.