5 Μαΐ 2011

Ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Πριφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Ενημερωτικό σημείωμα για τις δράσεις του Υπουργείου Πριφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά το διάστημα Μαρίου-Απριλιου 2010 διανεμήθηκε από την ομάδα επικοινωνίας και τύπου του υπουργείου.

Σε αυτό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες:
 - για το νέο επενδυτικό νόμο και το νεοσύστατο Ταμείο Επιχειρηματικότητας
 - την υπηρεσία ίδρυσης επιχείρησης σε μία μέρα και σε ένα σημείο
 - την πρωτοβουλία StartUp Greece
 - τις αλλαγές που προωθούμε στη λειτουργία της αγοράς και του εμπορίου
 - τις θεσμικές αλλαγές στο προ-πτωχευτικό δίκαιο, τις δημόσιες συμβάσεις, τα σήματα,
καθώς και για τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Υπουργείου μας (ΕΣΠΑ κλπ).

Για να δείτε το ενημερωτικό σημείωμα κάντε κλικ εδώ