17 Δεκ 2010

Χαιρετισμός στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Αθήνα, 17.12.2010

Φίλες και φίλοι,
Καταρχάς, θα ήθελα να σας να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σας να παρευρεθώ στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Πανελλήνιου Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Δυστυχώς, όμως ανειλημμένες υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να είμαι σήμερα μαζί σας.
Ωστόσο, θα ήθελα να χαιρετίσω τις εργασίες του Συνεδρίου σας και να ευχηθώ να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για τον επιστημονικό χώρο που εκπροσωπείτε, όσο και για τη χώρα.
«Από τη μέτρηση στη διαχείριση και από τη διαχείριση στην παρέμβαση» είναι το θέμα του συνεδρίου σας. Εγώ, θα τολμούσα να συμπληρώσω «και από την παρέμβαση στην ανάπτυξη», γιατί σε αυτήν την εποχή που ζούμε έχουμε να κερδίσουμε ένα μεγάλο στοίχημα και αυτό το στοίχημα είναι να βγάλουμε τη χώρα από τη δεινή θέση που βρίσκεται και να την πάμε μπροστά, με αξιοπρέπεια και ειλικρίνεια.
Σε αυτήν την προσπάθεια που καταβάλλουμε πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες. Θέλουμε τον επιστημονικό κόσμο της χώρας δίπλα μας, αρωγό, με νέες προοδευτικές και καινοτόμες ιδέες. Άλλωστε οι μηχανικοί μας, πάντα αποτελούσαν την πρωτοπορία σε κάθε νέα προσπάθεια σε κάθε δύσκολο αγώνα. Κι αυτός ο αγώνας, που καθημερινά δίνουμε όλοι μας είναι πολύ δύσκολος, αλλά θα βγούμε νικητές.
Η προώθηση της ανάπτυξης, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, αποτελούν βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης και κεντρικό στόχο του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Βασικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων μας αποτελούν τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται και εντάσσονται στο ΕΣΠΑ. Στην παρούσα φάση, εκτός των άλλων προγραμμάτων, βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων των προγραμμάτων :
«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010», προϋπολογισμού 30 εκ. ευρώ που στοχεύει στη δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων προκειμένου να κάνουν παρεμβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας και «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010», προϋπολογισμού 30 εκ. ευρώ, που έχει ως στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων, ώστε ο τομέας της προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ως Υπουργείο, στο κομμάτι που μας αναλογεί, επιθυμούμε να έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας για να βάλουμε μαζί γερά θεμέλια και να δώσουμε τις σωστές συντεταγμένες για την ανάπτυξη της χώρας μας.
Εύχομαι και πάλι, καλή επιτυχία στις εργασίες σας!