18 Ιουν 2010

Δήλωση σχετικά με τη ΣΕΚΑΠ

Η πορεία της ΣΕΚΑΠ αποτελεί δημόσιο ζήτημα που αφορά την Ξάνθη, τους γύρω νομούς αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Η Αγροτική Τράπεζα, ως μοναδικός και προνομιακός τραπεζικός δανειστής της ΣΕΚΑΠ, κατέστη με την πάροδο των ετών ο βασικός μεγαλομέτοχός της. Σήμερα καθορίζει την τύχη της.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, όπως αυτά διατυπώνονται, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Αγροτική Τράπεζα οδεύει να καταστεί ο σχεδόν αποκλειστικός μέτοχος της ΣΕΚΑΠ. Θεωρώ ότι η επιλογή αυτή έχει ως τελική στόχευση την πώλησή της σε ιδιώτες.

Έχω δημόσια δηλώσει τη θέση μου: διατήρηση της σημερινής μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας και παράλληλα, η με κάθε τρόπο εξυγίανσή της.

Η Αγροτική Τράπεζα δεν είναι απλώς μια εμπορική Τράπεζα. Συστήθηκε προκειμένου να παράσχει συνδρομή στον ελληνικό λαό και ιδίως στον έλληνα αγρότη. Γι΄ αυτό και η πολιτεία την προίκισε με ιδιαίτερα προνόμια.

Η Διοίκηση της Αγροτικής Τράπεζας δεν έχει την πολιτική εξουσιοδότηση να εκποιήσει εν κρυπτώ τη ΣΕΚΑΠ. Οφείλει να δημοσιοποιήσει πλήρως τον σχεδιασμό της για την εταιρεία και να λάβει σοβαρά υπόψη της την πολιτική της Κυβέρνησης και το δημόσιο ενδιαφέρον για την εταιρεία.


Ξάνθη, 17 Ιουνίου 2010.