7 Οκτ 2009

Κατάργηση Υ.ΜΑ.Θ.

Για την κατάργηση του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης και την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων άλλων υπουργείων.